2018

Evaluare Naţională – sesiunea iunie 2018 s-a organizat în Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Piteşti, conform  OMEN nr. 4793/31.08.2017.

La cele două probe ale examenului național  din 11.06.2018 (limba şi literatura română), respectiv 13.07.2018 (matematică), au participat toți cei 137 de absolvenți ai promoției 2017/2018.

Rezultatele elevilor Școlii Gimnaiale Mihai Eminescu Pitești au fost disponiblie pe http://evaluare.edu.ro/2018/ , până la data de 11.07.2018

                Statistic, pe tranșe de medii,  la Evaluarea Naţională 2018, după afişarea rezultatelor finale,  Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Piteşti se prezintă astfel:

Procentul de promovabilitate la nivelul unității de învățămînt este  94,89{f883843423ee5be57265e2f4d1784a53a4a21162fd9ed6ec3ce444ae5e5c92ec}

La limba şi literatura română (LLR) procentul de promovabilitate este 96,35{f883843423ee5be57265e2f4d1784a53a4a21162fd9ed6ec3ce444ae5e5c92ec}, iar la matematică (M) de 87,59{f883843423ee5be57265e2f4d1784a53a4a21162fd9ed6ec3ce444ae5e5c92ec}.

La nivel național, în clasamentul după media generală  (8,14) la Evalurea Națională 2018,  scoala noastră se află pe poziile 172-180, dintr-un număr de 6077 de unități școlare. LINK

La nivel județean Școala Gimnazială Mihai Eminescu Pitești se afla pe locul trei în  iearhhia scolilor gimnaziale de stat. LINK

În urma acestor rezultate, absolvenții promoției 2018 ai Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Pitești au fost repartizați/admiși, conform
OMEN nr. 4794/31.08.2017, după cum urmează:

Colegii Naționale: 76
Colegii Naționale Militare: 2
Licee Teoretice: 21
Colegii Tehnice: 14
Colegii Economice: 11
Licee Tehnologice:  4
Licee Vocaționale: 8 (1 profil arte, 7 profil sportiv)
Școli profesionale: 1

Rapoarte privind repartizarea în licee au fost publice pe http://admitere.edu.ro/2018/ pâna la data de 09.07.2018

Repartizarea pe unități de învățământ