PROIECT: Concursul judeţean de educație ecologică „MESAJ DESPRE TERRA!”Update 2: Rezultatele Ediției a XII-a

Secțiunea Fotoreportaj

Sectiunea-Fotoreportaj

Secțiunea Lucrări Plastice

Sectiunea-Lucrari-plastice

Secțiunea Poster

Sectiunea-Poster

Update: Repartiția pe săli

Sali-MdT-2019


TIPUL DE PROIECT: concurs judeţean

DOMENIUL: educație ecologică

SCOP: Derularea unor proiecte/programe/activităţi de educaţie ecologică cu tinerii cetăţeni, promovarea şi popularizarea acestora în cadrul întregii comunităţi.

OBIECTIVE: Derularea unor activităţi/proiecte/programe de educaţie ecologice în  anul şcolar 2018-2019, popularizarea experienţei obţinute în urma derulării proiectelor de educaţie ecologică, îmbunătăţirea calităţii mediului în şcoală şi în împrejurimile acesteia prin implicarea directă a elevilor, dezvoltareaspiritului civic şi a capacităţii elevilor de a lua decizii cu privire la problemele legate de mediu, atât în cadrul grupului şcolar, cât şi în cadrul comunităţii locale, promovarea educaţiei ecologice ca educaţie pentru o dezvoltare durabilă – factor esenţial în formarea personalităţii tinerilor cetăţeni, în vederea integrării sociale; Stimularea lucrului în echipă şi a unei strânse colaborări între membrii comunităţii şcolare, între aceştia şi comunitatea locală, legături cu şcoli din judeţ – pe teme ecologice, parteneriate şi schimburi de experienţă cu şcoli partenere, dar şi cu alte instituţii şcolare interesate de derularea programelor CCDG.

ARGUMENT: Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Pitești activează în Programul Internaţional „Eco-Schools“ din anul şcolar 2002/2003 şi este deţinătoare a Premiului Simbol Steagul Verde din 22 Aprilie 2005. Ca urmare a experienţei dobândite în domeniul educaţiei pentru mediul înconjurător, prin programele coordonate la nivel naţional de Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie (Membru cu Drepturi Depline în FEE) –„Programul Internaţional Eco-Şcoala” („Eco-Schools“), „Să învăţăm despre pădure” (LeAF) şi „Tineri reporteri pentru mediul înconjurător” (YRE) – membrii comunităţii şcolare a Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu“ propun continuarea Proiectului CONCURS „Mesaj despre Terra!“, în vederea dezvoltării schimburilor de experienţă cu un număr cât mai mare de unităţi şcolare din judeţ şi din lume. Acest concurs s-a desfăşurat încă din anul 2008 în cadrul Simpozionului Internaţional „Împreună pentru viitorul Terrei!”, iar din anul 2011 s-a desfăşurat cu participare directă în cadrul săptămânii “Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun” .

Proiectul este dedicat sărbătoririi  „Zilei Internaţionale a Planetei Pământ” din 22 Aprilie, prilej cu care vom aborda „problematica spaţiului verde din cadrul comunităţii”, ca urmare a necesităţii protejării mediului înconjurător.

DATA DE DESFĂȘURARE: joi 18.04.2019

PROGRAM:
10,30–11,00 – Primirea participanţilor la concurs
11,00–13,00 – Desfăşurarea concursului judeţean
13,00–14,00 – Colectarea lucrărilor în vederea jurizării.
14,00–18,00 – Jurizarea lucrărilor.

REGULAMENT DE PARTICIPARE:

Pot participa la secţiunile proiectului cadre didactice şi elevii creativi ai acestora (maxim 2 elevi/ echipaje pe nivel de clasă la fiecare secţiune pentru un cadru didactic participant la proiect) din învăţământul preşcolar/primar/gimnazial/liceal, preocupaţi de educaţia ecologică şi care au desfăşurat sau desfăşoară proiecte/programe/activităţi de educaţie ecologică cu elevii. Elevii vor avea asupra lor materialele necesare realizării lucrărilor.

SECȚIUNI:

 1. Lucrări plastice (A4 – pt. primar; A3 – pt. gimnazial/liceu); Concurenţii se vor prezenta cu materialele (pensule, acuarele şi planşa de lucru, etc)  necesare realizării lucrării. Timpul de lucru este de 2 ore.
 2. Poster (pentru elevii claselor III-XII): – 1 lucrare de echipă (maxim 2 elevi) (clasele III-IV – format A3, V-XII – format 50cm/70cm); Concurenţii se vor prezenta cu materialele (carton A3, respectiv duplex la dimensiunea 50cm/70cm, foarfece, lipici, decupaje, creioane colorate, acuarele, carioci, etc) necesare realizării lucrării. Timpul de lucru este de 2 ore.
 3. Fotoreportaj (pentru elevii claselor III-XII): – 1 lucrare de echipă (maxim 2 elevi) (clasele III-IV – format A3, V-XII – format 50cm/70cm); Concurenţii se vor prezenta cu materialele: carton A3, respectiv duplex la dimensiunea 50cm/70cm, fotografii (minim 3), foarfece, lipici, decupaje, creioane colorate, acuarele, carioci, etc) necesare realizării lucrării. Fotografiile – realizate de către participanţi la activităţile ecologice sau excursiile de cunoaştere a mediului înconjurător desfăşurate sub îndrumarea unui cadru didactic – vor fi prezentate pe hârtie fotografică, nemodificate prin diverse tehnici şi vor fi comentate în cadrul lucrării. Nu se acceptă fotografii descărcate de pe internet. Timpul de lucru este de 2 ore.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

 • Primirea fişelor de înscriere – până la data de 12 aprilie 2019. Fişele în format Word vor fi trimise ca document atasat pe e-mail la adresa simp_viitorul_terrei@yahoo.com
 • Specificarea numelui şi prenumelui elevului, clasei şi numelui cadrului didactic îndrumător (inclusiv numărul de telefon al profesorului), precum şi a şcolii de provenienţă, conform fişei. Fiecare cadru didactic poate trimite maxim 2 elevi/ echipaje pe nivel de clasă la fiecare secţiune din concurs. Se va completa câte o fişă de înscriere pentru fiecare secţiune a concursului.
 • PARTICIPARE DIRECTĂ la sediul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, Str. Tineretului, Nr. 4, Pitești

CRITERII DE EVALUARE

 • Încadrarea în tema concursului: relevanţa mesajului principal pus în evidenţă şi exprimat prin elemente compoziţionale vizuale bine armonizate – 30 puncte
 • Modalitatea de realizare a temei propuse: calitatea design-ului grafic, grija şi străduinţa pentru a transmite un mesaj clar şi relevant – 30 puncte
 • Creativitatea şi originalitatea: idee originală ce transmite mesajul integrat într-o lucrare vizuală echilibrată în privinţa concepţiei, stilului, aşezării în pagină şi a design-ului grafic – 30 puncte
 • Se acordă 10 puncte din oficiu.

Data limită pentru înscriere: 14.04. 2019.

Se vor acorda,pentru fiecare secţiune de concurs pe nivel de clase (CP, cls. I-II, cls. III-IV, cls. V-VI, cls. VII-VIII, cls. IX-X, cls. XI-XII)

 • Premiul I, Premiul II, Premiul III
 • Menţiuni (până la 15{f883843423ee5be57265e2f4d1784a53a4a21162fd9ed6ec3ce444ae5e5c92ec} din numărul de elevi participanţi)
 • rezultatele vor fi afișate la sediul instituției organizatoare, cât și pe site-ul acesteia.
 • diplomele elevilor premiaţi se vor distribui până pe 1 iunie 2019;
 • sunt invitați participanți numai din judeţul Argeş, fiind un concurs judeţean;
 • nu sunt admise schițe realizate de elevi acasă;
 • nu se admit contestații.