2019

Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a (EN VIII)

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial.   Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.   Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal.   Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Elaborarea procedurilor specifice evaluării intră în atribuțiile CNEE, în urma consultării direcțiilor de specialitate din minister.

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Calendarul EN VIII în anul 2019 este următorul:

3 – 7 iunie  Înscrierea elevilor
7 iunie 2019 Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
18 iunie  Limba și literatura română – probă scrisă
20 iunie  Matematica – probă scrisă
21 iunie Limba și literatura maternă – probă scrisă
25 iunie  Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
25 iunie Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)
26-28 iunie Soluționarea contestațiilor
29 iunie Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.

Modele orientative de subiecte pentru EN VIII vor fi disponibile aici, începând cu luna noiembrie.

Metodologia de organizare și desfășurare a examenului în anul școlar 2018-2019 este disponibilă atașat (primul document din secțiunea Cadru normativ)

Ordin 4.813/29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 2019

Procedură cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare, care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții claselor a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2019:

Procedură

sursa: edu.ro