Înscrierea în învățământul preșcolar


A N U N Ţ

PRIVIND REÎNSCRIEREA ȘI ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

NUMĂRUL DE LOCURI APROBAT PRIN PLANUL DE ŞCOLARIZARE PENRU

ANUL ŞCOLAR 2024-2025

GRUPA MIXTĂ (MICĂ+MIJLOCIE)GRUPA MARE
 GR. MICĂ = 9  locuri GR. MIJLOCIE = 11 locuri20 locuri

ETAPA DE REÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR:

 • Depunerea cererilor :  20.05.2024 –24.05.2024, ora 10,00;
 • Afişarea numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscriere: 24 mai 2024 – ora 14,00;

Notă: Un copil nu poate fi reînscris la un tip de formațiune de studiu inferior celui la care este asociat.

ETAPA I

DIN CADRUL PROCESULUI DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

       Depunerea dosarelor la unitatea de învățământ : 27.05.2024 – 31.05.2024

faza I – se evaluează cererile-tip de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca prima opțiune și se generează lista cererilor respinse – perioada 03.06.2024 – 05.06.2024

faza II – se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza I, de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune, și se generează lista cererilor respinse – perioada 06.06.2024 – 10.06.2024

faza III – se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza II, de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune, și se generează lista cererilor respinse care pot intra, la solicitarea părinților, pe baza unei noi cereri, în evaluare în a doua etapă a înscrierilor, pe locurile rămase libere – perioada 11.06.2024 – 12.06.2024

DOSARELE DE ÎNSCRIERE SE DEPUN LA GRĂDINIȚA ȘCOLII ASTFEL:

Luni – Vineri :   12:00 – 14:00 și 16,30 – 18,00

ETAPA DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR ANUL ȘCOLAR 2024-2025

Părinții/Reprezentanții legali ai copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 6 ani pot solicita înscrierea copiilor lor în unități de învățământ cu grupe de nivel preșcolar depunând, pe locurile libere rămase după operațiunea de reînscrieri, o cerere-tip de înscriere la unitatea de învățământ aleasă.

Numărul locurilor libere este stabilit ca diferență între numărul de locuri alocate pentru nivelul preșcolar, pe grupe de vârstă, prin planul de școlarizare și numărul de copii care au ocupat locuri în etapa de reînscrieri.

În situația în care în unitatea de învățământ numărul cererilor-tip de înscriere primite de la părinți/reprezentanți legali ai copiilor este mai mare decât numărul de locuri libere, comisia de înscriere din unitatea de învățământ selectează copiii în ordinea descrescătoare a vârstei și aplică criterii de departajare generale și specifice.

În cazul în care numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul de locuri libere, repartizarea copiilor în învățământul preșcolar se face în ordinea descrescătoare a numărului de criterii generale de departajare cumulate de către fiecare copil: se repartizează la început copiii care îndeplinesc cele mai multe dintre criteriile generale, apoi copiii care îndeplinesc patru, trei dintre criterii, două sau doar unul dintre criterii.

În caz de egalitate pe ultimele locuri, pentru copiii care îndeplinesc același număr de criterii generale de departajare se va lua în considerare ordinea criteriilor generale de departajare.

CRITERIILE GENERALE DE DEPARTAJARE :

 1. copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la data de 1 septembrie;
 2. domiciliul copilului/reședința/locul de muncă al unuia dintre părinți/al reprezentantului     legal este situat în apropierea unității de învățământ unde părintele/reprezentantul legal depune cererea-tip de înscriere;
 3. cel puțin unul dintre părinți/reprezentat legal al copilului urmează o formă de învățământ la zi;
 4. existența unui document care dovedește că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. existența unui document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală) / existența unui document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are 3 sau mai mulți copii (familie numeroasă);
 6. ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează în una dintre situațiile:
  1. pensionat în conformitate cu prevederile legale;
  1. cu certificat de handicap;
  1. șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la A.J.O.F.M;
 7. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
 8. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă în anul școlar pentru care se face înscrierea.

DOSARUL DE ÎNSCRIERE VA CUPRINDE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • Dosar plic de carton;
 • Certificatul de naștere al copilului (copie și original);
 • Actul de identitate original al părintelui care înscrie copilul și copie de pe actul de identitate al celuilalt părinte;
 • Copie după sentința de divorț definitivă în vederea stabilirii locuinței minorului, iar în situația în care ambii părinți își exercită autoritatea părintească, declarații pe proprie răspundere din partea părinților, prin care își exprimă acordul cu privire la înscrierea copilului la această unitate de învățământ;
 • Delacrație-acord de înscriere la unitatea solicitată semnată de ambii părinți ( postată pe site-ul școlii);
 • documente justificative care să ateste îndeplinirea criteriilor generale;
  • adeverință de la unitatea de învățământ în care este înscris cel puțin unul dintre părinți/reprezentantul legal al copilului – în care să fie specificată forma de învățământ la zi – dacă este cazul;
  • document care să dovedească că beneficiază de tutelă sau de o măsură de protecție specială stabilită în condițiile Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare – dacă este cazul;
  • document care dovedește că este în grija unui singur părinte (familie monoparentală);
  • document care dovedește că părintele/reprezentantul legal al copilului are sau mai mulți copii (familie numeroasă);
  • ambii părinți/părintele unic/reprezentantul legal ai/al copilului se încadrează în una dintre situațiile:
   • pensionat în conformitate cu prevederile legale;
   • cu certificat de handicap;
   • șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu documente doveditoare de la A.J.O.F.M;
 • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului și/sau a certificatului de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
 • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

ETAPA a II-a

DIN CADRUL PROCESULUI DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

Depunerea dosarelor la unitatea de învățământ : 17.06.2024 – 21.06.2024 ( pe locurile  rămase libere în urma derulării primei etape)

faza I – se evaluează cererile-tip de înscriere de la unitățile de învățământ exprimate ca prima opțiune și se generează lista cererilor respinse – perioada 24.06.2024 – 26.06.2024

faza II – se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza I, de la unitățile de învățământ exprimate ca a doua opțiune, și se generează lista cererilor respinse – perioada 27.06.2024 – 01.07.2024

faza III – se evaluează cererile-tip de înscriere respinse în faza II, de la unitățile de învățământ exprimate ca a treia opțiune, și se generează lista cererilor respinse care pot intra, la solicitarea părinților, pe baza unei noi cereri, în evaluare în a doua etapă a înscrierilor, pe locurile rămase libere – perioada 02.07.2024 – 04.07.2024 ETAPA AJUSTĂRI – 19.08.2024 – 29.08.2024 (se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape, copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 și 5 ani).