Înscrierea în învățământul primar


Lista elevilor admiși în clasa pregătitoare, în anul școlar 2022-2023

LISTA-COPII-ADMISI-IN-CLASA-PREGATITOARE-2022-2023


ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (CLASA PREGĂTITOARE) PENTRU ANUL ŞCOLAR 2022-2023 SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA

 11 APRILIE – 10 MAI 2022, ÎN INTERVALUL ORAR 8,00 – 18,00 (LUNI – JOI), RESPECTIV  8,00 – 17,00 (VINERI)

ÎN VEDREREA ASIGURĂRII FLUENȚEI PROCEDURILOR ȘI A EVITĂRII AGLOMERAȚIEI, COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE  SE VA FACE NUMAI PE BAZA UNEI PROGRAMĂRI.

PENTRU PROGRAMĂRI,  APELAȚI  NUMĂRUL DE TELEFON  0732146412, ÎNCEPÂND DE MARȚI, 29.03.2022 ÎN INTERVALUL ORAR 9,00-14,00 (LUNI-VINERI).

PENTRU  ALTE  RELAȚII  PRIVIND  ÎNSCRIEREA  ÎN  CLASA PREGĂTITOARE  CONTACTAȚI  SECRETARIATUL UNITĂȚII  DE ÎNVĂȚĂMÂNT  LA   NUMĂRUL  DE  TELEFON  0348439707.

  • Cererea-tip de înscriere se poate completa online, transmite prin e-mail, prin poștă sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului,în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.
  • În situația completării online a cererii de înscriere sau a transmiterii prin e-mail sau prin poștă, părintele va transmite unității de învățământ declarația-tip pe proprie răspundere, prevăzută în Anexa nr. 3 la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informațiilor completate în cerere, respectiv recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, în situația menționată la art. 6 alin. (1).
  • Validarea cererii-tip de înscriere este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea sau prin intermediul mijloacelor electronice și constă în compararea datelor introduse în aplicația informatică cu documentele transmise de către părinte. Prezentarea de înscrisuri false se pedepsește conform legii și atrage pierderea locului obținut prin fraudă.
  • În situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative direct la unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ.