Înscrierea în învățământul primar


Update: Locuri rămase libere pentru etapa a II-a: 8 locuri

Listă elevi admiși în faza 1:

Lista-cereri-admisi_-Etapa-I_Faza-I_12-06-2023

Listă elevi admiși în faza a 2-a

Lista-cereri-admisi_-Etapa-I_Faza-II_12-06-2023


ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (CLASA PREGĂTITOARE) PENTRU ANUL ŞCOLAR 2023-2024 SE VA DESFĂȘURA ÎN PERIOADA 03 – 18 MAI 2023, INTERVALUL ORAR 8,00 – 18,00 (LUNI – JOI) și 8,00 – 17,00 (VINERI).

ÎN VEDREREA ASIGURĂRII FLUENȚEI PROCEDURILOR ȘI A EVITĂRII AGLOMERAȚIEI, COMPLETAREA ȘI VALIDAREA CERERILOR TIP DE ÎNSCRIERE SE VA FACE NUMAI PE BAZA UNEI PROGRAMĂRI LA NUMĂRUL DE TELEFON 0732146412, DUPĂ URMĂTORUL PROGRAM:

31 martie – 28 aprile 2023, în intervalul orar 9,00-15,00 (LUNI – VINERI)

Ordinea în care părinții se programează telefonic sau se prezintă pentru completarea și validarea cererii tip de înscriere în clasa pregătitoare, nu presupune acordarea unei priorități, în vederea repartizării copiilor la unitatea școlară.

PENTRU ALTE RELAȚII PRIVIND ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE CONTACTAȚI SECRETARIATUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT LA NUMĂRUL DE TELEFON 0348439707.

  • Cererea-tip de înscriere se poate completa online (pe site-ul înscriere.edu.ro) sau se poate depune la secretariatul unității de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului, în perioada prevăzută de Calendarul înscrierii în învățământul primar.
  • În cazul în care cererea-tip de înscriere va fi completată online  (pe site-ul înscriere.edu.ro), validarea acesteia este obligatorie și se face la unitatea de învățământ la care părintele solicită înscrierea, pe baza documentelor justificative.

În situația depunerii cererii-tip de înscriere și a documentelor justificative direct la unitatea de învățământ, verificarea și validarea datelor introduse se fac în prezența părintelui și a cel puțin unui membru din comisia de înscriere, conform programării realizate de către unitatea de învățământ.