Școala după școală


În momentul de față proiectul este suspendat din lipsă de spațiu educațional!

Vă mulțumim pentru înțelegere!


Programul ,,Şcoală după şcoală” (SDS) este unul dintre proiectele de succes ale Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Piteşti, într-o evoluție ascendentă an de an, începând cu anul şcolar 2013/2014 când a debutat cu o grupă formată din 16 elevi, ajungând în prezent la cinci grupe de elevi din învățământul primar.

Programul SDS este un program complementar programului școlar obligatoriu, care oferă oportunități de învățare formală și nonformală, pentru consolidarea competențelor, învățare remedială și accelerare a învățării prin activități educative, recreative și de timp liber și se adresează elevilor din învățământul primar, 

Programul SDS se desfăşoară la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Pitești, după programul şcolar obligatoriu, în contextul în care unitatea de învățământ deține resursele materiale și umane necesare organizării acestui program.

Programul SDS cuprinde activităţi cu sprijin  specializat (supraveghere şi îndrumare în efectuarea temelor, recuperare pentru elevii cu  dificultăţi cognitive, emoţionale, tulburări de limbaj prin activităţi remediale, consiliere, logopedice, activităţi de  încurajare a lecturii independente etc.),  ateliere / activităţi tematice şi alte activităţi de  tip recreativ.

Școala noastră, în funcţie de grupul ţintă, a constituit module de pachete de activităţi, prin combinarea activităţilor menţionate  mai sus. Opţionalele din cadrul programului SDS sunt şahul şi limba engleză, care se desfăşoară  săptămânal.

Programul se derulează pe grupe de elevi, constituite după opţiunile şi nevoile identificate. Activităţile sunt proiectate, organizate şi susţinute de cadrele didactice din învăţământul primar și gimnazial precum și colaboratori din instituţii şi  organizaţii partenere abilitate.

Baza legală: Ordinul MEN nr.4802 din 31.08.2017