Calendarul înscrierii în învățământul preșcolar


Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar se derulează, succesiv, următoarele etape :

  • Reînscrierea copiilor care urmează deja învățământul preșcolar se va derula în perioada 25 mai – 5 iunie 2020;
  • Înscrierea copiilor care nu au frecventat învățământul preșcolar se va derula conform următorului calendar :

Etapa I – Colectarea cererilor  – 8 iunie – 26 iunie 2020

Etapa a II-a – Colectarea cererilor – 20 iulie – 31 iulie 2020Etapa de ajustări – Presupune introducerea cererilor de înscriere și admiterea lor pe locurile rămase libere – 11 august – 31 august 2020

Cererile de reînscriere se pot transmite pe fax la numărul 0348439707 sau pe adresa de e-mail contact@scoala11.ro, în perioada prevăzută în calendar.

Cererile de înscriere se pot transmite pe fax la numărul 0348439707 sau pe adresa de e-mail contact@scoala11.ro, în perioadele prevăzute în calendar, urmând ca etapa de validare a cererilor și de completare a dosarului cu documentele necesare să se desfășoare la momentul comunicării de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție.

Admiterea copiilor în învățământul preșcolar (grupa mijlocie și grupa mare) se va realiza pe locurile rămase libere în urma etepei de reînscriere.

Numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2020-2021;

  • Grupa mixtă ; (mică 15 locuri + mijlocie 15 locuri)
  • Grupa mare : 30 locuri