Criterii generale și specifice de departajare

CRITERII GENERALE

  • existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
  • existenţa unui document care dovedeşte că este orfan de ambii părinţi. Situaţia copilului în raport cu care s-a instituit o măsură de protecție specială, potrivit Legii nr 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, se asimilează situaţiei copilului orfan  de ambii părinţi;
  • existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
  • existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” Piteşti.

CRITERII SPECIFICE

Criteriul specific de departajareLista documentelor care să dovedească îndeplinirea criteriilor
Locul de muncă al părinților este în cadrul unității de învățământAdeverință de la locul de muncă
Copilul a frecventat grădiniţa unităţii de învăţământAdeverință de la unitatea de învățământ
  • În prima fază,cu ajutorul aplicației informatice, toți copiii ai căror părinți au solicitat înscrierea la școala de circumscripție sunt înmatriculați conform opțiunii;
  • În a doua fază de înscriere, la fiecare unitate de învățământ la care au rămas locuri libere, comisia de înscriere din unitatea de învățământ analizează cererile-tip de înscriere și documentele depuse de părinții copiilor care au domiciliul în afara circumscripției școlare;
  • În cazul în care numărul solicitărilor este mai mare decât numărul locurilor libere, comisia de înscriere din unitatea de învățământ aplică criteriile de departajare generale și apoi, dacă este necesar, pe cele specifice, în vederea stabilirii candidaților care vor fi admiși.