Evaluare psihosomatică


În perioada 30 martie-8 aprilie 2022 CJRAE Argeș realizează evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie—31 decembrie 2022 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar
Pentru copiii care au frecventat grădinița:
• înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;
• eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz
Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:
• înregistrarea de către CJRAE Argeș a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din ordin;
• planificarea de către CJRAE Argeș a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;
• desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE Argeș;
• eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE Argeș a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;
• soluționarea de către Comisia județeană/a municipiului București de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia județeană/a municipiului București) a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.


8.Programul-si-comisiile-de-specialisti-CJRAE-CJAP


Detalii privind evaluarea psihosomatică sunt disponibile pe site-ul C.J.R.A.E Argeș:

https://cjrae-arges.ro/