Ofertă educațională și resurse umane



Școala Gimnazială Mihai Eminescu Pitești, are aprobat în planul de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025, un număr de 5 (cinci) clase pregătitoare cu 110 locuri.

Notă:
Inspectoratele școlare pot decide reconfigurarea circumscripțiilor școlare până la data începerii înscrierilor, astfel încât să asigure optimizarea procesului de cuprindere a copiilor în clasa pregătitoare, în situația în care capacitatea unei unități de învățământ nu permite cuprinderea în clasa pregătitoare a tuturor copiilor din circumscripția școlară stabilită în anul școlar anterior, precum și în alte situații justificate, cum ar fi eliminarea segregării școlare, rezultată din segregarea pe criteriul mediului de rezidenta.
Inspectoratele școlare pot decide extinderea activității didactice în situația unităților de învățământ care au un număr mai mare de solicitări de înscriere în clasa pregătiroare, în alte unități de învățământ care au spații disponibile.


Niculina Ionica Vișan
Pregătitoare A

Școala Normală „Carol I” Câmpulung 1998
Studii de licență (Teologie Ortodoxă - Asistență Socială) - Universitatea din Pitești (2005)
Studii de master (Managementul Serviciilor Sociale și de Sănătate) - Universitatea din Pitești (2008)
Grad didactic: I (2008)

Alina Nițescu
Pregătitoare B

Liceul Pedagogic Câmpulung (1989)
Studii de licență (Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) - Universitatea din Pitești (2008)
Studii de master (Management Educațional) - Universitatea din Pitești (2013)
Grad didactic: I (1999)

Narcisa Toteanu
Pregătitoare C

Școala Normală „Carol I” Câmpulung (1994)
Studii de licență (Psihologie) – Universitatea „Spiru Haret” București (2008)
Grad didactic: I (2003)

Elena Proistosescu
Pregătitoare D

Liceul Pedagogic Câmpulung (1979)
Studii de licență (Științele Comunicării - Jurnalistică) -Universitatea din București (2004)
Studii de licență (Psihologie și Științele Educației) -Universitatea „Petre Andrei” din Iași (2006)
Studii de master (Managementul strategic al resurselor umane) - Universitatea din Pitești (2006)
Grad didactic: I (1992)

Felicia Costache
Pregătitoare E

Liceul Pedagogic Câmpulung (1984)
Studii de licență (Psihologie) - Universitatea „Spiru Haret” București (2010)
Grad didactic: I (1996)