Ofertă educațională și resurse umaneȘcoala Gimnazială Mihai Eminescu Pitești, are aprobat în planul de școlarizare pentru anul școlar 2023-2024, un număr de 4 clase pregătitoare cu 88 locuri.

Inspectoratele școlare pot decide extinderea activității didactice în situația unităților de învățământ care au un număr mai mare de solicitări de înscriere în clasa pregătiroare, în alte unități de învățământ care au spații disponibile.


Mariana Mădălina Băbuși
Clasa Pregătitoare A

Colegiul Pedagogic Câmpulung (2001)
Colegiul Universitar de Institutori (Institutori - Limba Franceză) - Universitatea din Pitești (2004)
Studii de licență (Contabilitate și Informatică de Gestiune) - Universitatea din Pitești (2008)
Studii de master (Contabilitate Managerială și Audit Contabil) - Universitatea din Pitești (2010)
Grad didactic: I  (2013)

Tatiana Corina Barbu
Clasa Pregătitoare B

Liceul Pedagogic Câmpulung (1985)
Colegiul Universitar de Institutori (Institutori - Limba Franceză) - Universitatea din Pitești (2003)
Studii de licență (Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) - Universitatea din Pitești (2008)
Studii de master (Mentorat pentru Profesionalizarea Carierei Didactice) - Universitatea din Pitești (2012)
Grad didactic: I (1997)

Cristina Liliana Langa
Clasa Pregătitoare C

Studii de licență (Finanțe și Bănci) - Universitatea din Pitești (2008)
Studii de licență (Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) - Universitatea din Pitești (2016)
Studii de master (Consiliere Educațională) - Universitatea din Pitești (2018)
Grad didactic: Definitivat (2018)

Maria Claudia Tomescu
Clasa Pregătitoare D

Liceul Pedagogic Câmpulung (1985)
Studii de licență (Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) - Universitatea din Pitești (2008)
Studii de master (Management Educațional) - Universitatea din Pitești (2013)
Grad didactic: I (1997)