Ofertă educațională și resurse umaneȘcoala Gimnazială Mihai Eminescu Pitești, are aprobat în planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, un număr de 5 clase pregătitoare, a câte 25 de elevi.

Cadrele didactice din învățământul primar, care vor prelua cele 5 formațiuni de studiu, sunt:

Maria Simona Stănoiu
Clasa pregătitoare A

Școala Normală „Carol I” Câmpulung (1998)
Colegiul Universitar de Institutori Câmpulung (2001)
Studii de licență (Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) -Universitatea „Transilvania” din Brașov (2010)
Studii de master (Management Educațional) - Universitatea din Pitești (2014)
Grad didactic: I (2012)

Magdalena Alisa Ioneci
Clasa pregătitoare B

Școala Normală „Carol I” Câmpulung (1997)
Studii de licență (Managementul Firmei) - Universitatea din Pitești (2002)
Studii de master (Management Educațional Preuniversitar) - Universitatea din Pitești (2007)
Grad didactic: I (2007)

Vicenția Petrache
Clasa pregătitoare C

Liceul Pedagogic Câmpulung (1980)
Studii de licență (Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar) - Universitatea din Pitești (2008)
Studii de master (Management Educațional) - Universitatea din Pitești (2013)
Grad didactic: I (1992)

Carmen Mioara Ionescu
Clasa pregătitoare D

Liceul Pedagogic Câmpulung 1985
Studii de licență (Finanțe, Contabilitate și Informatică) - Universitatea din Craiova (2003)
Grad didactic: I (1997)

Iulia Luiza Zamfira
Clasa pregătitoare E

Colegiul Pedagogic „Carol I” Câmpulung (1999)
Studii de licență (Drept) – Universitatea Hyperion din București (2006)
Grad didactic: I (2013)