Catedra de limbi moderne

Chioveanu Ștefania
Profesor de limba franceză

Studii de licență (Limba și Literatura Franceză- Limba și Literatura Română) - Universitatea din Pitești (2002)
Studii de master (Știința și Practica Traducerii) - Universitatea din Pitești (2007)
Grad didactic: I (2012)

Valentina Coman
Profesor de limba engleză

Studii de licență (Limba si Literatura Română - Limba și Literatura Engleză) - Universitatea din Pitești (1999)
Grad didactic: I (2019)

Corina Dumitrescu
Profesor de limba engleză

Studii de licență (Limba si Literatura Română - Limba și Literatura Engleză) - Universitatea din București (1995)
Studii de master (Comunicare Organizațională) - Universitatea din Pitești (2019)
Grad didactic: I (2006)

Oana Ilie
Profesor de limba franceză
Bianca Florina Pascu
Profesor de limba franceză

Studii de licență (Teologie Ortodoxă - Litere (Limba și Literatura Franceză)) - Universitatea din Pitești(2000)
Studii de licență (Limba și Literatura Română - Limba și Literatura Engleză) – Universitatea „Spiru Haret” din București (2010)
Grad didactic: I  (2010)

Roxana Maria Petean
Profesor de limba engleză

Studii de licență (Limba și Literatura Română -Limba și Literatura Engleză) -Universitatea din Pitești (2004)
Studii de master (Lingvistică Literară) - Universitatea din Pitești (2007)
Grad didactic: I  (2022)

Cătălin Petrescu
Profesor de limba engleză

Studii de licență (Limba Franceză - Limba Engleză) - Institutul Politehnic București (1985)
Grad didactic: I  (2005)

Bianca Maria Tătaru
Profesor de limba engleză

Studii de licență (Limba și literatura română - Limba și literatura engleză) – Universitatea din Pitești (2011)
Studii de master (Traductologie - Limba Engleză) - Universitatea din Pitești (2013)
Grad didactic: Definitivat  (2017)