Catedra de matematică

Maria Balca
Profesor de matematică

Studii de licență (Matematică) - Universitatea din Pitești (2001)
Studii de master (Matematică aplicată) - Universitatea din Pitești (2003)
Studii de conversie profesională (Informatică) - Universitatea din Pitești (2020)
Gradul didactic I (2019)

Mihai Burdușa
Profesor de matematică

Studii de licență (Matematică) - Universitatea din Pitești (2017)
Master Matematică Didactică - Universitatea din Pitești (2020)
Grad didactic: definitivat (2019)

WebsiteEmail
Elena Chipuc
Profesor de matematică

Studii de licență (Matematică - Informatică) - Universitatea din Pitești (1997)
Grad didactic: I (2015)

Marian Haiducu
Profesor de matematică

Studii de licență (Matematică)- Universitatea din București  (1997)
Studii de master (Informatică)- Universitatea din Pitești (2006)
Studii de master (Matematică Didactică) - Universitatea din Pitești (2013)
Studii de master (Managementul Resurselor Umane) – Universitatea Constantin Brâncoveanu Pitești (2018)
Studii de doctorat (Matematică) – Institutul de Matematică „Simion  Stoilow” al Academiei Române (IMAR) București (2013)
Grad didactic: I (2013)

Marian Ilie
Profesor de matematică

Studii de licență (Matematică) – Universitatea din Craiova (1982)
Grad didactic: I (1997)

Mariana Daniela Săveanu
Profesor de matematică

Studii de licență (Matematică) - Universitatea din București (1998)
Studii de master (Dimensiunea Europeană a Managementului Organizației) -Universitatea „Spiru Haret” București (2010)
Studii de master (Matematică Didactică) - Universitatea din Pitești (2015)
Grad didactic: I  (2011)