Managementul instituției de învățământCONSILIUL DE ADMINISTRAȚIEDIRECTOR
dr. Marian HAIDUCU
Profesor de matematică

DIRECTOR ADJUNCT
Iris TĂNĂSESCU
Profesor de Limba și Literatura română

COORDONATOR PROGRAME ȘI PROIECTE EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE
Nadia PANTAZICĂ
Profesor pentru învățământul primar