,,Obrazovanje kroz kulturu – Prijatelji bez granica!”

NAZIV PROJEKTA       

a.NASLOV – ,,Obrazovanje kroz kulturu –Prijatelji bez granica!
b.VRSTA OBRAZOVANJA  – Obrazovanje zademokratsko držaljanstvo, ekologiju, kulturu i tradiciju.
c.VRSTA PROJEKTA – Međunarodniprojekat.

PARTNERI:

1. Okružni Inspektorat za Obrazovanje – Argeš, Rumunija;
2. OŠ„Mihaj Eminesku” – Pitešt, Argeš, Rumunija;
3. OŠ„Milutin i Draginja Todorovic” – Kragujevac, Srbija;
4.Asocijacija Roditelja Učenika Osnovne Škole „Mihaj Eminesku” – Pitešt, Argeš, Rumunija.

ARGUMENT

Obrazovanje, u perspektivi otvaranja prema više vrednosti, predstavlja potpuno opravdan postupak, jer se odnosi na bolje uvođenje čoveka u polimorfan i dinamičan duhovni svet. Na taj način, obrazovanje ima svoj doprinos toliko na ispunjenje želje za individualnost, isticanjem vrednosti nekih jedinstvenih osobina vredne priznanja ili proširenja, koliko za razvoj društva osiguranjem određenog nivoa povezanosti, solidarnosti i funkcionalnosti. Opšta solidarnost se ne proširi samo načinom upravljanja predstavljanja velikih simbola u odnosnom kulturnom prostoru, nego i načinom uređivanja sklonosti prema drugim kulturnim prostorima.

Kultura je sjajna ne samo po sebi, nego i načinom kojem dozvoli otvaranje prema spoljašnosti. Sve ovo su stvari koje primetimo i naučimo u školskim klupama i koje nastavljaju celog života. Zbog toga obrazovanje dobije interkulturalni razmer čiji je osnovni cilj pripremnost učenika za shvatanje, prihvatanje, poštovanje i doživljavanje sastanka sa onom drugom kao razlog za radost, kao prilika za pojačanje osećanja zajedničkog življenja, kao želja istovetne svesti i dobrodošlog sarađivanja. Obrazovanje je u istom vremenu prilika otkrivanja i shvatanja stvarne jednakosti; tražeći onog drugoga, nađemo sebe, shvatamo ko smo, šta smo, šta se nadamo, šta zaslužujemo. Egzistencijalna lepota nam se pojavi drugom, čudom izlaska iz sebe, ogledavanjem u drugom, ljubavlju najbližeg kao i udaljenog!

OPIS PROJEKTA

CILJ

Cilj ovog projekta je razvoj obrazovanja za svima u duhu prepoznavanja i prihvatanja razlika koje postoje u društvu, interkulturalnog obrazovanja, kao privilegija hrabrosti učenika da izlazi iz sebe, da se sastaje i razgovara sa drugima, dajući vrednost kulturalnih razlika.

OPERATIVNI CILJEVI

daidentifikuju načela i vrednosti specifični za kulturu bez granica;
daprihvate i poštuju različita gledišta;
dapromoviraju tradicije i običaje specifični za svoju kulturu;
dapokažu tolerantan i otvoren stav, da prihvate različitost;
da rešiu ekipi zadatke vezane za život u društvu bez granica;
dapodele primere dobre prakse u unapređenju kulturnog obrazovanja;
daidentifikuju rešenja za prevazilaženje barijera u interkulturalnojkomunikaciji.

CILJNE GRUPE

učenici osnovnih škola “Mihai Eminescu” Pitešt, Rumunija i „Milutin i Draginja Todorović” Kragujevac, Srbija.

TRAJANJE  –  1 školsku godinu (2018-2019)

SADRŽAJ PROJEKTA

a)Kalendar aktivnosti – prilog br. 1;
b) Indikatoriuspešnosti
punarealizacija predloženih aktivnosti;
najmanje1/3 učenika i nastavnika svake škole treba da učestvuju u aktivnostima;
najmanje50{f883843423ee5be57265e2f4d1784a53a4a21162fd9ed6ec3ce444ae5e5c92ec} roditelja da učestvuju kao dobrovoljci u aktivnostima zajedno sa učenicima;
korišćenjerazličitih metoda razgovora.

OČEKIVANI REZULTATI:

Izradaalbuma projekta;
Uspostavljanjeveza između učesnika;
Primenjivanjeu nastavno-obrazovnom pristupu neke tehnike imetode stečene razmjenom iskustva;
Razvijanje kapaciteta za interkulturalnu komunikaciju.

SREDSTVA:

Ljudska sredstva: učenici, roditelji, nastavnici;
Materijalna i finansijska sredstva: CD, DVD, TV, video / DVD, projekcioni ekrani, kamere, narodna odela, maske, igračke, rekviziti, kancelarijski materijal.
Odgovornosti partnera:
– sprovođenje aktivnosti na temu interkulturalnogobrazovanja;
– sarađivanje sa nastavnicima da podrže aktivnosti.

PROCENJIVANJE – KVALITET 

Inicijatorii koordinatori projekta ostvariće stalno nagledanje za:
stepen uključenosti učesnika, partnerskih institucija iroditelja;
stepen ostvarivanja predloženih aktivnosti;
oglašavanje projekta barem na lokalnom/regionalnom nivou.

RAZŠIRENJE PROJEKTA

pravljenje albuma projekta i predstaviti ga partnerskiminstitucijama i pedagoškim krugovima;
promovisanje projekta na vebsajtu škole i u lokalnimmedijima.

ODRŽIVOST PROJEKTA

Existăposibilitatea de dezvoltare şi continuare a proiectului în viitorii ani şcolariîn funcţie de rezultatele obţinute.
razvijanjekapaciteta za interkulturalnu komunikaciju.
stepenuključenosti učesnika, partnerskih institucija i roditelja;
stepenostvarivanja predloženih aktivnosti;
oglašavanjeprojekta..
izradaprojektnog albuma i predstavljanje partnerskim institucijama;
promovisanjeprojekta na vebsajtu škole i u lokalnim medijima.

Postoji mogućnost razvoja i  nastavka projekta  u budućim školskim godinama prema postignutim rezultatima.