GRETA

ERASMUS +…în școala noastră – oportunitate și provocare  Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Piteşti, în calitate de partener european, anunţă lansarea proiectului Erasmus+ (Proiect de parteneriat strategic pentru educaţie şcolară –cooperare pentru inovaţie şi susţinerea schimbului de bune practici în domeniul şcolar) intitulat Challenge-based Learning in Primary Schools for Climate Change Awareness (GRETA)‟, începând cu data de 01.09.2020.

Proiectul GRETA, finanţat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene, se va derula pe o perioada de 24 luni, la care vor participa directori, cadre didactice şi părinţi din cele 6 instituţii partenere din Italia, Cehia, Cipru, Germania, Irlanda şi România. Inițiatorul proiectului este 1st Primary School of Rafina, Grecia.

Acest proiect s-a născut din dorinţa de a sprijini cadrele didactice, directorii instituţiilor de învăţământ şi părinţii în asumarea responsabilităţii  şi a propriei sensibilizări în ceea ce priveşte schimbarea climatică, prin intermediul materialelor educaţionale. GRETA are ca scop atât sensibilizarea opiniei publice  în cadrul comunităţilor şcolare cu privire la problemele de mediu, dar şi luarea de măsuri, identificarea obiceiurilor  şi comportamentelor care pot aduce schimbări, evaluarea  impactului pe care aceste schimbări îl vor avea asupra mediului local şi global. Prin dezvoltarea unor materiale de tip WebQuest elevii şi cadrele didactice îşi vor îmbunătăţi cunoştinţele despre problemele climatice şi vor identifica schimbările care vor avea un impact direct şi pozitiv asupra mediului înconjurător. Totodată, cadrele didactice îşi vor perfecţiona abilităţile pedagogice şi digitale de a crea propriile resurse WebQuest şi cele centrate pe învăţarea bazată pe provocare care pot fi aplicate în programa curriculară.                Prin activităţile desfășurate se doreşte atingerea următoarelor obiective specifice:

  • implicarea a două unităţi de învăţământ în dezvoltarea, testarea şi implementarea resurselor pedagogice personalizate venite în sprijinul unei abordări de tip „întreaga şcoală” în conştientizarea climatică;
  • implicarea cadrelor didactice  şi a părinţilor în educaţia online, conştientizarea importanţei învăţării continue şi a dezvoltării personale;
  • promovarea unei abordări interdisciplinare, colaborarea între profesori.

Ca produs final al proiectului, se doreşte crearea şi diversificarea unei colecţii de resurse educaţionale şi metode folosite în asigurarea unei educaţii cu privire la mediul înconjurător. Aceasta va include metode de lucru, propuse şi testate în timpul activităţilor naţionale şi internaţionale. Metodele vor fi descrise în detaliu, inclusiv comentariile si feedback-ul profesorilor.