English Beyond the Borders

Păstrând tradiția, anul școlar 2021-2022 a dat posibilitatea elevilor clasei a VI-a D să se alăture proiectului numit “English Beyond the Borders”, un proiect eTwinning coordonat de  Turcia și cu parteneri din Italia, Croația, Iordania, Bulgaria, Polonia, Republica Moldova, Azerbaidjan, Albania, Armenia, Grecia, Slovacia, Bosnia-Herțegovina, Georgia.Într-o societate a cunoașterii, în care informația joacă un rol esențial, peste o sută de elevi din diverse țări ale lumii au fost antrenați să participe la o serie de activități ce combină componente din mai multe competențe-cheie, realizând astfel deschideri transdisciplinare.

Scopul general al proiectului a fost să îi ajute pe elevi ca, până la finalul ciclului gimnazial, aceștia să achiziționeze un set de competențe care îi pot orienta cât mai bine spre viitoare lor carieră. Pentru a veni în sprijinul lor, proiectul de față și-a propus să desfășoare o varietate de activități, care să vină în completarea disciplinelor de studiu incluse în curriculum național, care vor contribui la obținerea unor competențe cât mai complete. Astfel, elevii implicați se vor adapta în mod flexibil la o lume aflată într-o permanentă schimbare și profundă interconectare. Și ce modalitate cât se poate de eficientă și la îndemână, dacă nu prin intermediul proiectelor europene eTwinning, atât de extinse în zilele noastre, la un click distanță de parteneri de pretutindeni, comunicând în limba engleză, schimbând idei ce ne preocupă și opinii ce ne definesc, învățând unii de la alții de spre tradiții și obiceiuri, despre munca în echipă, despre toleranță, empatie, depășirea limitelor și chiar a granițelor.Obiectivele proiectului au fost:

 • cunoașterea valorilor diferitelor culturi;
 • dezvoltarea limbajului și a capacității de înțelegere a textelor în limba engleză;
 • dezvoltarea abilităților digitale prin utilizarea instrumentelor web2.0tools;
 • extinderea culturală;
 • dezvoltarea capacităților de leadership și gândire critică;
 • dezvoltarea capacităților de lucru în perechi/ echipe multinaționale;
 • crearea și diseminarea de activități e-Learning transdisciplinare folosind limba engleză;
 • dezvoltarea competențelor de gândire în diferite moduri.

 Competențele – cheie vizate:         

 • comunicarea în limba engleză;
 • competența digitală
 • competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii;
 • competențe sociale și civice, spirit de inițiativă;
 • sensibilizare și exprimare culturală;
 • a învăța să înveți.     

După cum precizează și titlul, prin utilizarea limbii engleze ca limbă comună proiectului, elevii participanți la proiect au reușit să depășească toate granițele, comunicând împreună cu partenerii străni despre subiecte comune, potrivite vârstei lor: materii școlare, pasiuni, sportul preferat, mancarea tradițională țării din care provin, simbolurile țării, frumusețile țării, despre valori universale, despre respect și toleranță, drepturile omului, sărbători naționale, dar și internaționale, despre modalități de luptă împotriva risipei de apă, mâncare, despre un puternic NU războiului, despre umanitate, consens și prietenie.

Proiectul “English Beyond the Borders” i-a ajutat pe elevi să își îmbogățească cunoștințele în diverse domenii de interes pentru vârsta lor, să își dezvolte și abilitățile de lucru în echipe multinaționale, în sistem online, dar și să învețe să promoveze toleranța, respectul și interculturalitatea.Elevii înscriși în proiect, coordonați de doamnele profesoare Lavinia Orășanu și Corina Dumitrescu, au desfășurat activități antrenante, la care au participat individual, în perechi, precum și în echipe, atât offline, cât și online, în cadrul unor întâlniri cu  partenerii din diferite țări implicate, ateliere de lucru, chat-uri, au scris împreună o poezie în acrostih, au cântat împreună “We Are the World”, hit-ul anului 2004, lansat de artistul Michael Jackson, ca simbol al unirii oamenilor de pretutindeni, fără prejudecăți, indiferent de religie, gen sau culoarea pielii, pentru o cauză comună. De asemenea, au învățat să utilizeze diverse instrumente web 2.0 și să creeze lucrări în Canva, Animaker, JigsawPlanet, Mentimeter, WordArt, Voki, Learningapps, Pixton app, Zumpad (https://youtu.be/yqQYPbETCiQ), Storyjumper (https://www.storyjumper.com/book/read/122682682/61df21dd9fd12#page/25) sau Padlet pentru a se prezenta personal, pentru a-și prezenta țara, școala unde învață, pentru a crea povești despre prietenie și respect, pentru urări de Anul Nou, pentru a sărbători Ziua internațională a oamenilor cu dizabilități (https://youtu.be/ydg5bsfnHJM), Ziua internațională a muzicii, Ziua internațională a apei, World Cancer Day, Safer Internet Day, Valentine’s Day, Braille Day (https://youtu.be/5iZhJpzhpaM).

Alături de extinderea culturală și utilizarea limbii engleze în contexte variate – de la spectrul conversației de zi cu zi la termeni științifici, elevii au dobândit competențe digitale peste nivelul de studiu curricular, precum și o deschidere socială, civică, emoțională bine venite în completarea dezvoltării personale și a formării profilului absolventului.