”Onlar çöp değil (They are not garbage)”ARGUMENT

Lumea care ne înconjoară a fost şi mai este o taină. Pentru a o descoperi, este esenţial ca omul să fie educat în spiritul respectului pentru mediul înconjurător, pentru ca el să devină conştient de faptul că nu este stăpânul naturii, ci parte a ei.

Protejarea mediului înconjurător a devenit un obiectiv major al lumii contemporane. De aceea omenirea caută soluţii pentru prevenirea poluării mediului de viaţă şi crearea unui mediu echilibrat şi propice vieţii. Pregătirea în sprijinul ocrotirii naturii începe de la vârsta copilăriei. Dată fiind deschiderea şi receptivitatea de care dau dovadă copiii preşcolari, acum este momentul să-i sensibilizăm şi să-i facem să privească atent la tot ceea ce îi înconjoară. Educarea preşcolarilor în vederea însuşirii unor norme de comportament ecologice, a devenit tot mai necesară astăzi, când se înregistrează o influenţă crescută a omului asupra naturii.

Interesul şi dragostea copiilor pentru natură sunt înnăscute, instinctive.  În plus, comportamentele şi convingerile formate copiilor la o vârstă cât mai fragedă sunt cele care se păstrează cel mai bine toată viaţa. De aceea, încă de la vârstă mică, copiii trebuie să înveţe şi să respecte legile naturii, să descifreze şi să-şi însuşească ABC-ul ecologiei, să înţeleagă necesitatea protecţiei mediului, a ocrotirii naturii, a reciclării și a valorificării deșeurilor. Copiii trebuie învăţaţi cum să contribuie la refacerea naturii, menţinând curăţenia şi îngrijind frumuseţile ei oriunde s-ar afla, să înţeleagă că ocrotind naturii se ocrotesc pe ei înşişi.

SCOPUL PROIECTULUI

Din această dorință, s-a concretizat proiectul ”Onlar çöp değil (They are not garbage)”, care are drept scop educarea dragostei pentru natură a preșcolarilor și formarea unei atitudini pozitive faţă de natură prin realizarea unor activităţi de educaţie ecologică.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Manifesterea grijei faţă de mediu, dezvoltarea unor comportamente ecologice, reducerea la minimum a generării de deșeuri organice, precum și conștientizarea importanței în ceea ce privește valorificarea deșeurilor menajere sunt doar câteva din obiectivele pe care ni le-am propus să le atingem în cadrul acestui proiect.

PARTENERI

Ne-am propus ca, alături de partenerii noștri din proiect-grădinițe din ALBANIA, ITALIA, LITUANIA,  ROMÂNIA și TURCIA, să desfășurăm activități prin care să dezvoltăm abilitățile de învățare ale copiilor de 4-7 ani prin cercetare, examinare și experimentare.

ACTIVITĂȚI

Activitatea 1. Lansare proiect. Prima activitate în cadrul acestui proiect s-a desfășurat pe platforma Google Classroom.Activitate 2. În cadrul celei de-a doua activități, alături de copii, am preparat un ceai din coji de portocale. Am desfășurat o activitate foarte atractivă, în  care preșcolarii au aflat lucruri interesante despre beneficiile acestor coji si despre importanța reutilizării lor. Apoi am ascultat o frumoasă poveste despre prietenie savurând un ceai delicios.
Wordart cloud work:
Prof. Inv. Presc. Popa Claudia

Prof. Inv. Presc. Soare Cristina