Proiect educațional județean „En attendant Saint Nicolas” Domeniul artistic – EDIȚIA III-a – 7 decembrie 2019Update 3: Rezultate

Rezultate-finale-concurs-Saint-Nicolas-2019-V

Rezultate-finale-concurs-Saint-Nicolas-2019-VI

Rezultate-finale-concurs-Saint-Nicolas-2019-VII

Rezultate-finale-concurs-Saint-Nicolas-2019-VIII


Update 2: Subiecte

Subiecte-concurs-Saint-Nicolas-2019


Update: Repartiția pe săli

Sali-concurs-Saint-Nicolas-2019


invitatie-sn-2019

fisa-inscriere-sn


Grup ţintă/beneficiari:

 • direct: elevii ciclului gimnazial din zonele urbane şi rurale ale judeţului Argeş;
 • indirect: părinţii, comunitatea locală, Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş, cadrele didactice din învăţământul preuniversitar (gimnazial) care sunt interesate în dezvoltarea personală a elevilor prin creativitate.

Scop:

 • Ne dorim să imprimăm elevilor (mai mici sau mai mari) sentimente de admirație și prețuire, de a celebra bucuria redescoperirii nu numai a anotimpului iarna, ci și de a scoate în evidență simbolurile specifice acestui anotimp, primul și cel mai important fiind 6 decembrie – Moș Nicolae, o zi specială, sărbătorită și așteptată de copiii din toată lumea. Prilej de bucurie și sărbătoare, este momentul în care se evidențiază cea mai frumoasă perioadă din viața unui om.
 • Este un proiect care cuprinde activități prin care copilul se simte liber să creeze, îmbinând armonios utilul cu plăcutul, copilul însușind modele de comportament și construind noi produse, utilizând toate formele de activitate: jocul, învățarea, munca, creația.
 • Formarea și dezvoltarea la elevi a unor componente educaționale, morale și de caracter (dragostea față de valorile spirituale, dorința de a cunoaște specificul unei culturi, în plus față de cea națională).
 • Cunoașterea și recunoașterea importanței sosirii lui Moș Nicolae, în data de 6 decembrie, precum și a obiectivelor și a valorilor promovate.
 • Cunoaşterea unui aspect al tradiţiilor franceze mediatizate, dar nepracticat până acum de către elevii şcolii noastre, satisfacţia demonstrării cunoştinţelor de limba franceză în faţa profesorilor şi colegilor, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi de competiţie, folosirea aptitudinilor şi a talentelor artistice

Obiective:

 • Să recunoască specificul și importanța sosirii lui Moș Nicolae, în data de 6 decembrie;
 • Valorificarea de către elevi a cunoştinţelor de limba franceză ;
 • Aplicarea cunoştinţelor dobândite la orele de limba și literatura română/ limba franceză prin interpretarea de poezii şi cântece;
 • Folosirea imaginaţiei copiilor în crearea de desene și colaje, decoruri specifice, afișe și postere, chiar prezentări power-point;
 • Creşterea calităţii actului educativ ;
 • Stimularea spiritului de competiţie prin participarea la jocuri şi concursuri;
 • Prezentarea, într-o formă, aprecierea de care se bucură studiul limbilor moderne în rândul elevilor noștri.

Obiective specifice:

 • cultivarea sensibilităţii şi a inventivităţii în creaţii proprii;
 • cunoaşterea obiceiurilor și tradițiilor celor două culturi (românească/ franceză);
 • investigarea realităţii mediului înconjurător prin intermediul creației;
 • dirijarea sistemului motivaţional specific concursului;
 • evaluarea eficienţei strategiilor utilizate;
 • verificarea progresului ;
 • manifestarea interesului pentru reuşitele elevilor;
 • crearea de situaţii competitive;
 • observarea motivaţiei elevilor pe parcursul derulării concursului propus;

Argument:

 • Am inițiat această activitate cu scopul de a imprima elevilor (mai mici sau mai mari) sentimente de admirație și prețuire, bucuria de a arăta ceea ce știu – de la orele de limba română – dar mai ales aceea de a descoperi – nu numai limba franceză, ci și o altă cultură, un alt stil de viață, punând în practică cunoștințele din timpul cursurilor de limba franceză.
 • Unul dintre principalele obiective ale profesorului de franceză este să-i înveţe pe elevii săi să comunice în limba predată, de aceea activităţile extracurriculare din luna decembrie, desfășurate și în limba franceză sunt un prilej propice de a încuraja elevii să comunice – nu numai oral, ci şi artistic, prin desene şi creații literare – ceea ce înseamnă pentru ei să învețe această limbă străină, ce așteptări au, dar și cât de mult le place.
 • Proiectul se doreşte a fi un exercițiu de informare a elevilor și totodată de stimulare a acestora referitor la importanța Zilei de 6 decembrie – Moș Nicolae şi o apeciere a asemănărilor/diferenţelor între cultura francofonă şi cea românească.
 • Prin intermediul acestui proiect avem posibilitatea de a oferi elevilor o altă modalitate de învăţare şi experimentare care să faciliteze performarea capacităţilor de interpretare: estomparea graniţelor dintre obiective şi centrarea conţinutului pe interesele, motivaţia şi dorinţele acestora, în funcţie de cerinţele vieţii. Un alt aspect îl reprezintă cunoaşterea unei limbi străine de circulație internațională, limba franceză şi familiarizarea elevilor cu tradițiile și cultura francofonă.

Oportunităţi:

Proiectul constituie lăcaşul construirii de demersuri curriculare şi extracurriculare care să performeze actul cunoaşterii în rândul elevilor şi dă posibilitatea participanţilor de a se autocunoaşte şi de a se familiariza cu asemănările și deosebirile dintre cele două culturi.

Subiecte