Proiectul Național ,,ABC-UL EMOȚIILOR”

Agenția Națională Antidrog (A.N.A.),  prin Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Argeș (C.P.E.C.A Argeș), implementează la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Pitești, Proiectul Național ,,ABC-UL EMOȚIILOR”

,,ABC-UL EMOȚIILOR este un proiect de formare și consolidare a abilităților emoționale în scopul prevenirii consumului de droguri, care pune accent pe constientizarea de sine, abilitățile de comunicare asertivă, gestionarea emoțiilor negative, abilitatea de a face față presiunii unui grup și de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă

Proiectul va fi implementat în Școala Gimnazială Mihai Eminescu Pitești la nivelul  celor șase clase I și se va centra pe cinci teme principale:

  1. Autocunoaștere/valorizare personală (,,Cine sunt eu?”)
  2. Exersarea modalităților adecvate de gestionare a emoțiilor negative (,,Gestionarea emoțiilor negative”)
  3. Abilități de comunicare asertivă și de a face față presiunii grupului (,,Cum să spun NU în situații dificile”)
  4. Adoptarea deciziilor corecte pentru o dezvoltare sănatoasă (,,Alegeri responsabile”)
  5. Importanța relațiilor personale (,,Lumea mea”)

Proiectul conține următoarele materiale educative: caietul copilului, un model de diplomă pentru copii și un model de scrisoare pentru părinți. Materialele vor fi distribuite cadrelor didactice care vor aplica proiectul, în format electronic.

Proiectul se bazează pe modelul inteligenţei emoţionale, dezvoltat de Daniel Goleman. Inteligenţa emoţională din viaţa adultă îşi are originea în dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale în perioada preşcolară şi şcolară mică, acestea fiind perioade de achiziţii fundamentale în plan emoţional, social şi cognitiv.

Copiii care prezintă deficite la nivelul competenţelor emoţionale şi sociale riscă să dezvolte probleme serioase, atât în timpul copilăriei, a adolescenţei cât şi a vieţii adulte, pe diferite planuri, cum ar fi: sănătatea mentală (anxietate, depresie, tulburări de comportament, delicvenţă juvenilă, consum de alcool şi droguri etc.), dezvoltarea cognitivă (atitudini negative faţă de şcoală, lipsa încrederii în abilitatea de a rezolva sarcinile şcolare şi refuzul acestora), adaptarea şcolară (absenteism, abandon şcolar, dificultăţi în adaptarea la cerinţele mediului şcolar etc.)

În multe cazuri, consumul de droguri compensează incapacitatea de a gestiona, într-un mod mai productiv, sentimentele de tristeţe şi lipsă de speranţă. O deficienţă emoţională gravă are ca rezultat incapacitatea oamenilor de „a percepe” semnificaţia noilor informaţii şi a experienţelor anterioare, ceea ce poate duce la un comportament iresponsabil şi un dezechilibru.

Motivație. Lipsa de supraveghere a copiilor de către părinți, greșeala de a nu controla calitatea produselor consumate, excesul de vitamine, sucuri sau energizante sub diferite feluri, fumatul în preajma copiilor, sunt mutații de fond intervenite în societate, care determină schimbări negative în planul comportamental și în starea de sănătate a copiilor.În consecință, părțile implicate în semnarea acestui parteneriat educațional urmăresc limitarea, diminuarea efectelor agresive asupra copiilor și educația comportamentală a grupului țintă.

Obiective. Implementarea Proiectului Național ABC-UL EMOȚIILOR în anul școlar 2018/2019 și realizarea de activități în cadrul acestuia: ore de curs, întrevederi, mese rotunde și activități de prevenire și informare punctuale, susținute de specialiști ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Argeș. Se vizează participarea copiilor în mod activ la activitatea din cadrul parteneriatului, dar și antrenarea în aceste activități a părinților și a unor specialiști: psihopedagogi, consilieri, cu scopul eficientizării activității cu copiii.

Coordonatori: Subcomisar de poliție Neacșu Marius (Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Argeș) și profesor pentru învățământul primar Pantazică Nadia (Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Pitești)

Sursa: http://www.ana.gov.ro/stire409.php