Proiectul Național ,,MESAJUL MEU ANTIDROG”

Agenția Națională Antidrog (A.N.A.),  prin Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Argeș (C.P.E.C.A. Argeș), implementează la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Pitești, Proiectul Național ,,MESAJUL MEU ANTIDROG”

,,MESAJUL MEU ANTIDROG” este unul dintre proiectele de succes de prevenire a consumului de droguri în rândul populaţiei şcolare din învăţământul gimnazial şi liceal din toate judeţele ţării şi din Bucureşti şi se desfăşoară anual, încă de la înfiinţarea A.N.A. este un proiect de formare și consolidare a abilităților emoționale în scopul prevenirii consumului de droguri, care pune accent pe constientizarea de sine, abilitățile de comunicare asertivă, gestionarea emoțiilor negative, abilitatea de a face față presiunii unui grup și de adoptare a deciziilor pentru o dezvoltare sănătoasă

Proiectulul reprezintă un concurs naţional în cadrul căruia elevii îşi exprimă, într-o formă de comunicare artistică sau prin sport, opiniile şi atitudinile lor în legătură cu consumul de droguri.

În anul şcolar 2018-2019, concursul va avea tema: „MESAJUL MEU ANTIDROG”  şi se va desfăşura pe următoarele secţiuni :

  1. film de scurt metraj şi spot video;
  2. eseu literar;
  3. arte vizuale- grafică, pictură şi fotografie;
  4. sport.

JUSTIFICARE

Acest proiect corespunde:

-STRATEGIEI NAŢIONALE ANTIDROG 2013-2020, aprobată prin H.G. 784/09.10.2013, capitolul REDUCEREA CERERII DE DROGURI- A. PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI – A.1 PREVENIREA ÎN ŞCOALĂ

Obiectivul specific nr. 2: Creşterea nivelului de informare, sensibilizare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea evitării transformării consumului experimental şi ocazional în consum regulat, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber

-PROGRAMULUI NAŢIONAL DE PREVENIRE ŞI ASISTENŢĂ MEDICALĂ, PSIHOLOGICĂ ŞI SOCIALĂ A CONSUMATORILOR DE DROGURI 2015-2018, aprobat prin H.G. 684/19.08.2015, cu modificările şi completările ulterioare, SUBPROGRAMUL I. PREVENIREA CONSUMULUI DE DROGURI, INCLUSIV TUTUN, ALCOOL ŞI SUBSTANŢE NOI CU EFECTE PSIHOACTIVE ÎN POPULAŢIA ŞCOLARĂ

Obiectivul specific: a) Creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a populaţiei şcolare în vederea neînceperii sau întârzierii debutului consumului de droguri, inclusiv tutun, alcool şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, în cadrul programelor şcolare, extraşcolare şi de petrecere a timpului liber

Măsura de implementare: c) Orientarea tinerilor către activităţi culturale, artistice şi sportive, ca alternativă la consumul de droguri, tutun, alcool şi substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, prin implementarea de proiecte de petrecere a timpului liber şi de promovare a unui stil de viaţă de sănătos

OBIECTIV GENERAL

Dezvoltarea unor atitudini şi practici de viaţă sănătoasă pentru un număr estimat de 70500 de elevi din învăţământul gimnazial şi liceal, prin implicarea în activităţi artistice şi sportive, ca alternativă la consumul de tutun, alcool şi droguri, la nivel naţional, în anul şcolar 2018-2019

CATEGORIA DIN CARE PROIECTUL FACE PARTE PROIECTUL ÎN FUNCŢIE DE GRUPUL ŢINTĂ

Prevenire universală

GRUPUL ŢINTĂ

Beneficiari direcţi:70500 de elevi din învăţământul gimnazial şi liceal

Beneficiari indirecţi: cadrele didactice şi elevii din unităţile şcolare în care se desfăşoară proiectul, familiile eleviilor care participă în concurs

DURATĂ

Proiectul se va desfăşura în anul şcolar 2018-2019

PARTENERI

  • Agenţia Naţională Antidrog
  • Ministerul Educaţiei Naţionale
  • Inspectoratul Școlar Județean Argeș

REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulament-Mesajul-Meu-Antidrog-2019

Coordonatori: Subcomisar de poliție Neacșu Marius (Centrul de Prevenire Evaluare și Consiliere Antidrog Argeș) și profesor pentru învățământul primar Pantazică Nadia (Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Pitești)