PROIECT: Concursul judeţean de creaţie literară și plastică „MIHAI EMINESCU”[wpb_list_child_pages_only_one_level]


Vă invităm să participați la CONCURSUL JUDEȚEAN DE CREAȚIE LITERARĂ ȘI PLASTICĂ „MIHAI EMINESCU”!

TIPUL DE CONCURS: judeţean
INSTITUȚIA COORDONATOARE: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” PITEȘTI

PERIOADA DE DESFĂȘURARE:

înscrieri: 05 decembrie -> 17 decembrie 2018
concurs: 10 ianuarie 2019
jurizare: 10 ianuarie 2019

premiere: 15 ianuarie 2019

Concursul se desfășoară pe două secțiuni (cu subsecțiuni):

1 – Secţiunea de creaţie literară (cu subsecțiunile):

 • Proză (text descriptiv/eseistic)
 • Poezie

Proba se va desfășura între orele 10.00-11.00, fiind organizată pe trei niveluri de vârstă și două subsecțiuni: PROZĂ (text descriptiv/eseistic) și POEZIE.

 • Nivelul 1- clasa a III-a, a IV-a
 • Nivelul 2- clasa a V-a, a VI-a
 • Nivelul 3- clasa a VII-a, a VIII-a

Elevii vor scrie o creație literară proprie, în versuri sau în proză, în funcție de subsecțiunea aleasă la înscriere, plecând de la un text literar de Mihai Eminescu, selectat de către profesorii organizatori din Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”, respectând următoarele repere de redactare:

Subsecțiunea PROZĂ (text descriptiv/eseistic)

 • caracter descriptiv/eseistic;
 • preluarea, din textul suport, a temei, a minimum două cuvinte cheie/simboluri/motive literare și a minimum două imagini artistice;
 • originalitate și expresivitate;
 • respectarea numărului minim de cuvinte: nivelul 1- 150 de cuvinte, nivelul 2- 200 de cuvinte, nivelul 3 -250 de cuvinte;

Subsecțiunea POEZIE:

 • caracter descriptiv/ confesiv/reflexiv;
 • preluarea, din textul suport, a temei, a minimum două simboluri/motive literare și a minimum două imagini artistice;
 • originalitate și expresivitate;
 • respectarea numărului de versuri: nivelul 1, între 8-20 de versuri, nivelul 2, între 12-24 de versuri, nivelul 3, între 16-28 de versuri.

Înscrierea se va realiza centralizat, la nivel de școală participantă, de către învățător pentru nivelul 1 și de către profesorul de limba și literatura română pentru nivelurile 2 și 3, norma de reprezentare fiind de câte doi elevi pe nivel pentru fiecare profesor, (maxim 4 elevi de profesor), pe e-mailul concurs.eminescu@scoala11.ro, prin completarea fișei de înscriere, cu mențiunea: Inscriere Concurs judeţean de creaţie literară și plastică „Mihai Eminescu 2019”.

2 – Secţiunea creaţie plastică

Proba se va desfășura începând cu ora 10.00, fiind organizată pe trei niveluri de vârstă:

 • Nivelul 1- clasa a III-a, a IV-a (10.00-11.00) -planșă format A4
 • Nivelul 2, clasa a V-a, a VI-a (10.00-12.00) -planșă format A3
 • Nivelul 3, clasa a VII-a, aVIII-a (10.00-12.00) -planșă format A3

Elevii vor executa o creație plastică proprie, în culori tempera, plecând de la un text literar de Mihai Eminescu, selectat de către profesorii organizatori din Școala Gimnazială „Mihai Eminescu”.
Pentru desfășurarea probei, elevii vor veni cu materiale necesare, precum: culori tempera, creion, gumă de șters, pensule etc. Planșele de desen vor fi asigurate de școala organizatoare.

În evaluarea lucrării se vor analiza următoarele aspecte:

 • respectarea elementelor literare ale textului ( temă, motive literare, imagini artistice etc);
 • acuratețea desenului (construcție, atenție la detalii);
 • expresivitatea și originalitatea plastică a lucrării.

Înscrierea se va realiza centralizat, la nivel de școală participantă, de către învățător pentru nivelul 1 și de către profesorul de desen pentru nivelurile 2 și 3, norma de reprezentare fiind de câte 2 elevi pe clasă la nivelul 1 și maximum 4 elevi de profesor la nivelurile 2 și 3, pe e-mailul concurs.eminescu@scoala11.ro, prin completarea fișei de înscriere, cu mențiunea: Inscriere Concurs judeţean de creaţie literară și plastică „Mihai Eminescu”2019.

Data limită pentru înscriere (pentru ambele secţiunile de concurs): 17 decembrie 2018.

Se vor acorda:

 • Premiul „Mihai Eminescu” – clasele V-VIII
 • Premiul „Elena Marin” – clasele I-IV
 • Premiul I, Premiul II, Premiul III
 • Menţiuni (până la 15{f883843423ee5be57265e2f4d1784a53a4a21162fd9ed6ec3ce444ae5e5c92ec} din numărul de elevi participanţi) pentru fiecare secţiune de concurs.

Notă

 • câştigătorii vor fi anunţaţi telefonic şi pe site-ul şcolii şi vor fi invitaţi în ziua premierii, 15 ianuarie, la sediul instituţiei;
 • sunt invitați participanți numai din judeţul Argeş, fiind un concurs judeţean;
 • nu sunt admise schițe realizate de elevi acasă;
 • nu se admit contestații.

Subiecte și bareme de la edițiile trecute ale concursuluisubiect_barem_nivelul_1_desen

subiect_barem_nivelul_1_poezie

subiect_barem_nivelul_1_proza

subiect_barem_nivelul_2_desen

subiect_barem_nivelul_2_poezie

subiect_barem_nivelul_2_proza

subiect_barem_nivelul_3_desen

subiect_barem_nivelul_3_poezie

subiect_barem_nivelul_3_proza