Concursul Judeţean de Educație Ecologică „MESAJ DESPRE TERRA!” – Ediția a XIV-a, 2023
Update 2 – Rezultate

FINAL-Concurs-judetean-„Mesaj-despre-Terra-2023-avizier


Update 1 – Repartizarea pe săli

Repartizare-sali-alfabetic-LUCRĂRI-PLASTICE


Repartizare-sali-alfabetic-POSTER


Repartizare-sali-alfabetic-FOTOREPORTAJ


INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ARGEŞ şi
ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MIHAI EMINESCU” – PITEŞTI

vă invită să participaţi la

CONCURSUL JUDEŢEAN „MESAJ DESPRE TERRA!”,
în cadrul Programului Mondial ECO-ŞCOALA

Ediţia a XIV-a

(nr. 168 în CAEJ nr. 14000/14.10.2022)

Pot participa la secţiunile proiectului cadre didactice şi elevii creativi ai acestora (maximum 5 elevi/ 3 echipaje pe nivel de clasă la fiecare secţiune, pentru un cadru didactic participant la proiect) din învăţământul primar/gimnazial/liceal, preocupaţi de educaţia ecologică şi care au desfăşurat sau desfăşoară proiecte/programe/activităţi de educaţie ecologică cu elevii.

PROGRAM:

JOI, 27 aprilie 2023

 • 10,30–11,00 – Primirea participanţilor la Concursul „Mesaj despre TERRA!“
 • 11,00–13,00 – Desfăşurarea Concursului judeţean – realizarea lucrărilor
 • 13,0014,00 – Colectarea lucrărilor în vederea jurizării
 • 14,00–18,00 – Jurizarea lucrărilor

Concursul se va desfăşura joi, 27 aprilie 2023, la şcoala organizatoare, după programul precizat anterior. Elevii vor avea asupra lor materialele necesare realizării lucrărilor.

Cadrele didactice coordonatoare vor înscrie elevii în concurs prin completarea formularului corespunzător fiecărei secțiuni, aflat în invitație, până la data limită de 6 aprilie 2023.

SECŢIUNI:

1. Lucrări plastice (A4 – pt. primar; A3 – pt. gimnazial/liceu);

Concurenţii se vor prezenta cu materialele (pensule, acuarele şi planşa de lucru etc)  necesare realizării lucrării. Timpul de lucru este de 2 ore.

Cadrele didactice coordonatoare vor înscrie elevii în concurs prin completarea formularului:

https://forms.gle/PmkXELbkLtr2BAkK9


2. Poster (pentru elevii claselor III-XII): – 1 lucrare de echipă (maximum 2 elevi) (clasele III-IV – format A3, V-XII – format 50cm/70cm);

Concurenţii se vor prezenta cu materialele (carton A3, respectiv duplex, la dimensiunea 50cm/70cm, foarfece, lipici, decupaje, creioane colorate, acuarele, carioci etc) necesare realizării lucrării. Timpul de lucru este de 2 ore.

Cadrele didactice coordonatoare vor înscrie elevii în concurs prin completarea formularului:

https://forms.gle/wWit9n3RDaRi8kef7


3. Fotoreportaj (pentru elevii claselor III-XII): – 1 lucrare de echipă (maximum 2 elevi) (clasele III-IV – format A3, V-XII – format 50cm/70cm);

Concurenţii se vor prezenta cu materialele: carton A3, respectiv duplex, la dimensiunea 50cm/70cm, fotografii (minimum 3), foarfece, lipici, decupaje, creioane colorate, acuarele, carioci etc) necesare realizării lucrării. Fotografiile – realizate de către participanţi la activităţile ecologice sau în excursiile de cunoaştere a mediului înconjurător, desfăşurate sub îndrumarea unui cadru didactic – vor fi prezentate pe hârtie fotografică, nemodificate prin diverse tehnici şi vor fi comentate în cadrul lucrării. Nu se acceptă fotografii descărcate de pe internet. Timpul de lucru este de 2 ore.

Cadrele didactice coordonatoare vor înscrie elevii în concurs prin completarea formularului:

https://forms.gle/ZMyEsXV3kdTMWRCB8


CONDIŢII DE PARTICIPARE:   

 • Înscrierea elevilor în formularele precizate pentru fiecare secțiune, până la data de 6 aprilie 2023. Dacă nu primiți confirmarea înscrierii pe email-ul profesorului coordonator până pe 25 aprilie 2023, vă rugăm luați legătura cu organizatorii (concurs.eco.mesaj@gmail.com).
 • Fiecare cadru didactic poate trimite maximum 5 elevi / 3 echipaje pe nivel de clasă la fiecare secţiune din concurs. Se va completa formularul pentru fiecare elev sau echipaj/secţiune a concursului.
 • Concursul judeţean „Mesaj despre TERRA” al elevilor – joi, 27 aprilie 2023 – PARTICIPARE DIRECTĂ (orele 11) la Şcoala Gimnazială „MIHAI EMINESCU”, Str. Tineretului, Nr. 4, PITEŞTI, Judeţul ARGEŞ, cod 110047, ROMÂNIA”
 • Fiecare elev/echipaj participant la concurs va primi un cod unic, lucrarea fiind anonimizată.

CRITERII DE EVALUARE

 • Încadrarea în tema concursului: relevanţa mesajului principal pus în evidenţă şi exprimat prin elemente compoziţionale vizuale bine armonizate – 30 puncte
 • Modalitatea de realizare a temei propuse: calitatea design-ului grafic, grija şi străduinţa pentru a transmite un mesaj clar şi relevant – 30 puncte
 • Creativitatea şi originalitatea: idee originală ce transmite mesajul integrat într-o lucrare vizuală echilibrată în privinţa concepţiei, stilului, aşezării în pagină şi a design-ului grafic – 30 puncte
 • Se acordă 10 puncte din oficiu.

Se vor acorda, pentru fiecare secţiune de concurs, pe nivel de clase (CP, cls. I-II, cls. III-IV, cls. V-VI, cls. VII-VIII, cls. IX-X, cls. XI-XII):

 • Premiul I, Premiul II, Premiul III
 • Menţiuni (până la 15% din numărul de elevi participanţi)
 • rezultatele vor fi afișate la sediul instituției organizatoare, cât și pe site-ul acesteia;
 • diplomele elevilor premiaţi se vor distribui până pe 16 iunie 2023;
 • sunt invitați participanți numai din judeţul Argeş, fiind un concurs judeţean;
 • nu se admit contestații.