PROIECT EDUCATIV JUDEȚEAN „POVEȘTI MATEMATICE”
povesti-matematice-prezentare


PROIECT EDUCATIV JUDEȚEAN
„POVEȘTI MATEMATICE”
DOMENIUL: ȘTIINȚIFIC

Scopul acestui proiect este acela de a acorda mai mult timp elevilor care au înclinaţii spre matematică, de a utiliza cele mai potrivite metode de instruire, de a le oferi feed-back-uri concludente şi de a le acorda atenţie şi înţelegere. Prin derularea acestui proiect, ne-am propus formarea unei imagini de sine corespunzătoare, astfel încât nivelul de aspiraţie al elevului să fie în concordanţă cu posibilităţile sale reale, dezvoltarea capacităţii de explorare/investigare şi rezolvare de probleme, dar şi dezvoltarea interesului şi a motivaţiei pentru studiul matematicii.

Obiective:

  • Aplicarea cunoștințelor matematice în contexte variate ;
  • Dezvoltarea capacității de a utiliza raționamente;
  • Cultivarea unei gândiri logice și creative;
  • Dezvoltarea interesului și a motivației pentru studiul matematicii.

Argument:

Considerăm acest proiect o experienţă în activitatea şcolară şi extraşcolară. Am gândit proiectul nostru ca o activitate-concurs ce se adresează elevilor cu abilități matematice din clasele a III-a și a IV-a. Cadrele didactice care doresc să-şi înscrie elevii pentru a participa acest concurs, vor completa formularul de înscriere. Proiectul va fi lansat atât în şcolile partenere, cât şi în celelalte şcoli din judeţ, va fi făcut cunoscut elevilor, părinţilor de către cadrele didactice responsabile.
Activitatea matematică implică efectul gândirii, în primul rând al celei creative. În clasele primare se formează noțiunile elementare cu care omul va lucra pe tot parcursul vieții, noțiuni pe care se clădește întregul sistem de achiziții imperios necesare. Este incontestabilă contribuția matematicii la formarea unei gândiri logice, coerente, creative, la formarea unor deprinderi de muncă, de ordine și de punctualitate.
În orice domeniu ar activa, omul societății contemporane trebuie să posede solide cunoștințe de matematică, fie înarmat cu altgoritmi și scheme logico-matematice, menite să-i permită orientarea adecvată în lumea valorilor științifice și tehnologice.
Îmbinând lumea povestilor cu lumea matematicii, îi stimulăm pe elevi să adopte o atitudine creatoare, atunci când, puși în fața unei probleme, îi restructurează datele, descoperă căile de rezolvare, o rezolvă intr-un mod personal.
În cadrul activităţilor organizate vor fi educate perseverenţa, încrederea în sine, voinţa, motivaţia învăţării.

Proiectul urmărește:

  • insuflarea unei atitudini și a unui stil de gândire creator, liber, independent;
  • orientarea și incitarea elevilor spre nou, spre neexplorat;
  • asigurarea unui climat optim desfășurării concursului;
  • stimularea capacităţii elevilor de a se exprima, în limbaj matematic, liber şi coerent;
  • creşterea motivaţiei elevilor pentru studierea matematicii în general.