Acțiune de informare a elevilor privind drepturile și responsabilitățile lor


În cadrul Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” s-a desfășurat în data de 22.11.2019, în Amfiteatrul „Mihai Eminescu”, activitatea educativă Drepturile şi responsabilităţile copiilor raportate la comunitate! organizată de Comitetul de conducere al Consiliului elevilor, coordonat de doamna profesoară Magdalena Matei-Săndoiu,  în colaborare cu doamna profesoară psiholog Roxana Constantin, cu Europe Direct Argeş, departament al Bibliotecii Judeţene „Dinicu Golescu”, şi cu Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor Piteşti. Au participat la această activitate importantă pentru educația tinerilor de azi responsabilii claselor de elevi de la ciclul gimnazial, invitaţi şi conducerea unităţii de învăţământ.

Activitatea educativă a vizat ca obiective principale:

  • educarea copiilor în vederea conștientizării propriilor drepturi și responsabilități;
  • diseminarea principiilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului;
  • creșterea gradului de respectare a drepturilor copilului;
  • implicarea copiilor și a tinerilor în activități de educație nonformală, prin derularea de sesiuni interactive de informare privind drepturile copilului.

        Scopul întrunirii educative a fost, deci, acela de a informa elevii în vederea conştientizării drepturilor şi responsabilităţilor lor, de a-i face pe aceștia să-și însușească noi valori, abilităţi de comunicare şi de participare la acţiuni sociale. Copiii au aflat astfel, că principala prioritate a UNICEF în ceea ce îi priveşte este legată de bunăstarea materială, de sănătatea şi de siguranţa lor, de educaţie, de comportamente şi riscuri, de condiţiile generale de trăi.

De exemplu, a fi copil şi consumator în Uniunea Europeană reprezintă un adevărat avantaj pentru că pot să călătorească, să cumpere ceea ce îşi doresc, să studieze, să aibă în general mai multe şanse. Sprijinul financiar este asigurat de familie, prieteni sau de reţelele de sprijin, iar tehnologia oferă libertăţi şi oportunităţi de petrecere a timpului liber, de  interacţiune, de comunicare şi de informare.

Mai întâi, doamna profesoară Magdalena Matei-Săndoiu a prezentat drepturile copilului prevăzute de Convenţia ONU adoptată la data de 20 noiembrie 1989, după care a dat cuvântul invitaţilor

Acţiunea a continuat prin prezentarea materialelor didactice (prezentare power point, videoclip, broşuri etc), urmate de dezbateri interactive susţinute de doamna Ionela Panait, reprezentant Europe Direct Argeş şi de domnul Marin Dragomir, preşedintele Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor Piteşti.

Pentru realizarea feedback-ului, elevii, împărţiţi în echipaje de 5-6, au primit chestionare cu întrebări din tematica abordată, iar răspunsurile acestora au confirmat faptul că acţiunea desfăşurată şi-a atins obiectivele şi scopul. Profesorul coordonator a mulţumit invitaţilor, conducerii şi elevilor pentru reuşita evenimentului educativ şi a rugat reprezentanţii claselor să-şi informeze colegii despre activitate, despre noţiunile şi informaţiile dobândite cu acest prilej.