Activitate în cadrul proiectul eTwinning „STEM for a wonderful FUTURE”

Motto: „Cel mai puternic argument pentru interdisciplinaritate este chiar faptul că viaţa nu este împărţită pe discipline” (Jean Moffet)

Educația STEM este un acronim de la Science, Technology, Engineering şi Mathematics, care se traduc prin Ştiinţă, Tehnologie, Inginerie şi Matematică, concept apărut ca urmare a scăderii îngrijorătoare a interesului elevilor pentru domeniul științei. Abordarea STEM  integrează toate domeniile implicate într-o paradigmă de învățare coerentă bazată pe aplicații desprinse din realitate. Prin urmare, conceptele de bază în această abordare sunt interdisciplinaritate și aplicare în contexte diferite Ceea ce diferenţiază STEM de educaţia tradiţională este învăţarea mixtă ce le demonstrează elevilor cum metoda ştiinţifică poate fi aplicată în viaţa de zi cu zi.

Una din competențele cheie recunoscute la nivel european este formulată astfel: „competenţe matematice şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie”, prin urmare, educația STEM devine un punct cheie în pregătirea tinerelor generații pentru viitor. Cum se poate face acest lucru? În primul rând, prin promovarea și utilizarea unor metode de predare bazate pe explorare, investigare și anchetă, pentru a implica elevii, dar și prin promovarea de modele de cariere în domeniu, în așa fel încât elevii să regăsească un exemplu demn de urmat.

De aceea, proiectul eTwinning ce se derulează în şcoala noastră în colaborare cu şcoli din 4 localităţi din Turcia, are drept scop informarea despre STEM a elevilor de la gimnaziu și oferirea de oportunități de aplicare, printr-o gamă largă de activităţi, ţinând cont de faptul că elevii din zilele noastre sunt mult mai motivați dacă subiectele sunt predate din perspective diverse și  dacă sunt bazate pe fapte din viața de zi cu zi. Astfel, pe 17 octombrie 2018, elevii din clasele a VII-a A şi a VII-a D, însoţiţi de doamnele profesoare Corina Dumitrescu şi Lavinia Orăşanu, au vizitat Uzina Dacia din Mioveni şi Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Piteşti, două repere pentru stimularea interesului elevilor pentru studierea ştiinţelor.

Entuziasmul manifestat de elevi pe durata vizitelor a demonstrat că demersul a fost unul de succes şi întăreşte convingerea noastră că datoria şcolii este să vină în întâmpinarea nevoilor tinerilor ce se pregătesc pentru un viitor în care cheia succesului este cum să știi să te adaptezi și să folosești ceea ce ai învățat într-o societate în continuă schimbare.