S-au afișat rezultatele înainte de contestații la Olimpiada de Limba Franceză, etapa județeană

Rezultate-finale-franceza-7

Rezultate-finale-franceza-8

Eventualele contestații la Olimpiada de limba franceză, etapa județeană, se pot depune la secretariatul Școlii Gimnaziale “Mihai Eminescu” Pitești, luni, 02 martie 2020, între orele 800-1100, respectându-se prevederile Regulamentului Specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de limbi romanice.
NU se admite depunerea contestației de către altă persoană, în absența elevului în cauză.
Nota obținută în urma reevaluării lucrării reprezintă nota finală.

La etapa judeţeană a Olimpiadei de limba franceză, în situaţia în care punctajele finale sunt egale, se vor aplica, în această ordine,  următoarele criterii de departajare pentru calificarea la etapa națională:
1. punctajul obţinut pentru Subiectul III la proba scrisă;
2. punctajul obţinut pentru Subiectul II la proba scrisă;
3. punctajul obţinut pentru Subiectul I la proba scrisă.
Calificarea elevilor la etapa națională a Olimpiadei este condiționată de obținerea unui punctaj minim de 85 de puncte.