Excelenței sale, învățătorul…Astăzi vorbim cu adânc respect despre domnul Ion Nen, care, după o carieră exemplară de 45 de ani ca învățător, în care am inclus funcția de inspector şcolar de specialitate la ISJ Argeș timp de 13 ani, se îndreaptă spre o nouă etapă a vieţii, mai frumoasă si mai luminoasă.

Îi dorim să trăiască plenar, cu bucurie şi cu intensitate, purtând mulţumirea că a fost, pentru generaţii întregi, PROFESORUL PRIN EXCELENŢĂ: ÎNVĂŢĂTORUL a generaţii de elevi, a generaţii de părinţi, ÎNVĂŢĂTORUL NOSTRU, AL TUTURORA.

Un reper pentru imaginea dacălului de suflet, pentru talentul şi dragostea faţă de nobila şi dificila chemare de a fi învățător, îl reprezintă celebrul domn Trandafir, despre care Mihail Sadoveanu spunea cu dragoste neţărmurită: ne-a strecurat în suflete credinţă şi atâta foc.

Avem şi noi pe Domnul nostru Trandafir, care a demonstrat în timp, de când a absolvit Liceul Pedagogic de Învățători din Câmpulung şi până astăzi, că modelele există în viața reală, că există pasiune pentru educație, împletită cu dragoste pentru elevi, cu știință adâncă, cu suflet, cu onoare.

În toți anii în care am avut norocul de a fi colegii domnului Nen, ne-am bucurat că există un stâlp al siguranței, care ne va susține prin ascuțimea minții, a științei, a spiritului. A fost mereu acolo, modest, tăcut și puternic, oferind ajutorul și părerea sa de expert educațional, de care cu toții am avut nevoie. Cea mai bună dovadă că aceste cuvinte nu sunt fals elogioase o reprezintă reacţiile foștilor elevi, care mărturisesc fascinaţi, după întâlnirea cu domnul Nen, că are prezenţă de învăţător, voce de învăţător, puterea de a conduce minţile tinere, pe care numai oamenii dăruiţi cu har o pot arăta.

Un senior al Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Pitești, întotdeauna vertical, în orice condiţii, fără a accepta compromisuri, exemplu de corectitudine, chiar dacă s-a luptat cu munţii şi cu furtunile. Prin calea pe care a urmat-o de-a lungul carierei în învăţământul argeşean, prin superioaritatea cu care a îmbrăţişat idealul, domnul Nen poate spune precum intelectualul îndrăgostit de absolut, de idei, creionat de Camil Petrescu:

Dar eu,
Eu am văzut idei.

Întâia oara, brusc, fără să ştiu,
De dincolo de lucruri am văzut ideea,
Cum vezi, când se despică norii grei
Şi negri
Zigzagul de argint al fulgerului viu.
[….]

Eu sunt dintre acei
Cu ochi halucinaţi şi mistuiţi lăuntric,
Cu sufletul mărit
Căci am văzut idei.

Acum, când treceți prin pădurea de mesteceni, vă dorim să continuaţi drumul devenirii în această nouă etapă a vieţii, sănătate şi împliniri pe toate planurile şi vă rugăm să ne rămâneți alături, să nu părăsiţi niciodată spiritul și cultura educațională a Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Pitești.


Omul cultivă o mie de trandafiri fără să găsească lucrul pe care îl caută, când de fapt l-ar găsi într-un singur trandafir. (Antoine de Saint- Exupery)

Vă mulțumim!