Ia ATITUDINE, spune STOP VIOLENȚEI!Elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Pitești sunt beneficiarii direcți ai PROIECTULUI pentru reducerea violenței fizice și psihologice – bullying în unitățile de învățământ preuniversitar, sub sloganul ,,Ia ATITUDINE, spune STOP VIOLENȚEI!”Proiectul este implementat la nivel județean în anul școlar 2022/2023 de către Biroul Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, Inspectoratului Școlar Județean Argeș, C.J.R.A.E Argeș și Casei Corpului Didactic Argeș


Scopul proiectului este eficientizarea modului de acțiune în domeniul prevenirii și combaterii violenței fizice si psihologice – bullying, precum și eficientizarea modului de punere în aplicare a normelor legislative privind prevenirea și combaterea violenței violenței fizice si psihologice – bullying în unitățile de învățământ preuniversitar.


La data de 19 ianuarie 2023, reprezentanți ai Biroului Siguranță Școlară din Inspectoratul de Poliție Județean Argeș, au participat la ședința consiliului profesoral, au instruit membrii Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovării interculturalității și cei ai Grupului de acțiune antibullying, desfășurând activități de de informare în domeniul legislativ cu cadre didactice în vederea cunoașterii normelor privind securitatea și siguranța în mediul școlar, analiza cauzelor și condițiilor manifestării violenței în școli, mijloacele de prevenire a acesteia, prezentarea unor modalități concrete de gestionare a faptelor de violență verbală si fizică la momentul sesizării.


În perioada următoare vor fi organizate întâlniri cu reprezentanți ai elevilor instituției de învățământ precum si cu reprezentanți ai părinților.


Biroului Siguranță Școlară din Inspectoratul de Poliție Județean Argeș a pus la dispoziția beneficiarilor direcți și indirecți ai proiectului din instituția noastră de învățământ, următorul ghid legislativ:


ghid