Joc de rol la Cercul Pedagogic de Istorie


În data de 23 noiembrie 2022 s-a desfăşurat în cadrul şcolii noastre activitatea Cercului Pedagogic de Istorie Nr. 2 (Nord-Vest Piteşti) având ca temă „Exemple de bune practici în procesul instructiv-educativ”. Cu această ocazie elevii clasei a V -a A au prezentat jocul de rol „Convinge publicul că eşti….”.Prin rolurile interpretate, elevii au readus la viaţă timpul, locurile, cultura Greciei antice.