Platforma Națională Integrată – Wireless Campus

Școala Gimnazială Mihai Eminescu Pitești a devenit prima școală din județul Argeș în care a implementat proiectul.

            PLATFORMĂ NAŢIONALĂ INTEGRATĂ – WIRELESS CAMPUS 

Investiția de impact a Ministerului Fondurilor Europene, are ca beneficiari Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare, Ministerul Educației și Cercetării și Serviciul de Telecomnicații Speciale.

Obiectivul proiectului îl reprezintă crearea unei platforme naţionale integrate de tip campus care va asigura, cu prioritate în şcoli de nivel gimnazial, serviciul de acces fără fir la reţele de date deschise interconectate, inclusiv la internet. 

Rezultatele prevăzute de implementarea proiectului sunt:  dotarea a 4500 de unități de învățământ gimnazial cu echipamente wireless de care vor beneficia  aproximativ 1.000.000 de elevi si profesori, instalarea unei platforme naționale wireless campus, instruirea unor specialiști în domeniu pentru administrarea şi utilizarea infrastructurii.

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2,„Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”.