Proiectul Național Educațional „Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor”

Prezentarea proiectului

 1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)

În 2015, cele 193 state membre ale Națiunilor unite au adoptat și au lansat la Adunarea Generală a Națiunilor Unite (25-27 septembrie)  de la New York, un set nou de Obiective de Dezvoltare Durabilă. Acestea sunt esențiale în crearea unui context nou pe o scală internațională pentru o lume mai sigură și mai sustenabilă. Toate țările și toți partenerii care acționează în parteneriat colaborativ s-au angajat că vor implementa aceste obiective de dezvoltare durabilă care se dezvoltă pe structurile de dezvoltare Millenium. Ele caută să se realizeze drepturile umane ale tuturor, egalitatea de gen și împuternicirea/promovarea tuturor femeilor și fetelor. Obiectivele în cauză sunt integrate și indivizibile și echilibrează cele trei dimenisiuni ale dezvoltării sutenabile economic, social și ambiental. Obiectivele și țintele vor stimula, în următorii 15 ani acțiunea în domenii de importanță critică pentru umanitate, cele mai importante dintre obiective de dezvoltare durabile fiind ca până in 2030:

 • Să se pună capăt sărăciei, în toate formele ei, oriunde în lume
 • Să se pună capaăt foametei, relizând securitatea alimentelor și o nutriție îmbunătățită și promovând agricultura sustenabilă
 • Să se promoveze viața sănătoasă și să se promoveze bunăstarea pentru toți și toate vârstele
 • Să se asigure educația incluzivă și de calitate și să se promoveze oportunități de învățare de-a lungul vieții pentru toți
 • Să se realizeze egalitatea de gen și împuternicirea femeilor șo fetelor
 • Să se asigure disponibilitate și management sustenabil al apei și sistemului sanitar pentru toți
 • Să se promoveze dezvolarea economică susținută, incluzivă și sustenabilă, angajare deplină și productivă și muncă decentă pentru toți
 • Să se promoveze societăți pașnice și incluzive pentru dezvoltare sustenabilă, să se ofere acces la justiție pentru toți și să se contruiască instituții incluzive la toate nivelele
 • Să se pună capăt abuzului, exploatării, traficului și tuturor formelor de violență împotriva copiilor

Apelul la acțiune și activism se concentrează în principal pe obiectivul de dezvoltare  sustenabilă care abordează violența împotriva copiilor, cu impact în diverse sfere ale societății.

Cercetările în domeniul microbiologiei și psihologiei copilului arată că „abuzul și maltratarea pot să conducă la probleme fizice și de sănătate mentală de-a lungul vieții, rezultatele școlare reduse pot chiar să afecteze dezvoltarea creierului copilului. Victimele violenței sunt mult mai predispuse să devină agresori în viitor, alimentând un ciclu care consumă vieți”.

Fapte și cifre transmise de Organizația Națiunilor Unite

 • Alimentația slabă provoacă aproape jumătate (45{f883843423ee5be57265e2f4d1784a53a4a21162fd9ed6ec3ce444ae5e5c92ec}) din decesele copiilor sub 5 ani – 3,1 milioane de copii în fiecare an;
 • Până în 2050, foametea și malnutriția copiilor ar putea să crească cu până la 20{f883843423ee5be57265e2f4d1784a53a4a21162fd9ed6ec3ce444ae5e5c92ec} ca rezultat al dezastrelor legate de climă
 • 1 din 3 fete și 1 din 5 băieți vor fi abuzați sexual înainte să împlinească vârstea de 18 ani
 • 1 milion de copii sunt răpiți, vânduți și sunt victime ale prostituției infantile sau pornografiei infantile în fiecare an
 • Se estimează că până la 10 milioane de copii sunt victime ale exploatării sexuale (43{f883843423ee5be57265e2f4d1784a53a4a21162fd9ed6ec3ce444ae5e5c92ec} dintre victime sunt traficate în scopuri de exploatare sexuală, ceea ce reprezintă o activitate ilegală estimată între 7 și 19 miliarde de dolari pe an)
 • 320.000 de tineri între vârsta de 15 și 29 de ani mor din cauza consumului de alcool (9{f883843423ee5be57265e2f4d1784a53a4a21162fd9ed6ec3ce444ae5e5c92ec} din totalul deceselor din această grupă de vârstă)
 • 100 de milioane de copii trăiesc sau muncesc pe străzi, care se confruntă cu discriminare, violență și exploatare zilnică
 • 168 de milioane de copii din întreaga lume sunt exploatați prin muncă (dintre aceștia 85 de milioane de copii sunt expuși la muncile periculoase, care prezintă un pericol pentru sănătatea și siguranța acestora)
 • Doar 46 de state au introdus o interzicere totală a pedepsei corporale
 • Aproximativ 13,5 milioane de copii – majoritatea fete – vor fi căsătoriți înainte de împlinirea vârstei de 18 ani (aproximativ 4,4 milioane dintre aceștia vor fi căsătoriți înainte de a împlini vârsta de 15 ani)
 • În 2016, aproape 1 miliard de copii între 2 și 14 ani au fost supuși pedepselor fizice
 • Peste 150 de milioane de fete și 73 de milioane de băieți din întreaga lume sunt supuși violenței sexuale în fiecare an, de obicei de către cineva din cercul familiei lor
 • Copii cu dizabilități au o probabilitate de 3–4 ori mai mare de a fi victime ale violenței

2. Scopul proiectului

Activismul înseamnă luarea de măsuri pentru a determina schimbări sociale, care pot apărea în mai multe moduri. Cel mai adesea aceasta implică acțiuni de schimbare a lumii – social, politic sau economic – sau prin abordarea drepturilor omului și/sau a problemelor de mediu. Activismul poate fi condus de indivizi, dar este în mare parte realizat prin mișcări sociale, iar în cazul proiectului Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor folosim entuziasmul copiilor și tinerilor pentru a cataliza activitățile și pentru a genera schimbări în școli și comunități.

Ce este proiectul Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor?

Un set de acțiuni cu scopul de a schimba comportamentul social, a educa și a mobiliza copiii, școlile, diversele organizații și partenerii societății civile să se implice în prevenirea unora sau mai multora dintre temele asociate abuzului enumerate mai jos. Pentru a contribui la crearea unei culturi mai preventive, la stoparea violenței împotriva copiilor și a tinerilor, la sprijinirea implementării recomandărilor ONU și, nu în ultimul rând, la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă promise în 2030, trebuie să ne unim în acțiuni de colaborare și conlucrare.

 3. Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivelerelevante și țintele pentru proiectul Campania19 zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilorinclud:

 • Stoparea abuzului, exploatării, traficului și tuturor formelor de violență împotriva copiilor
 • Eliminarea tuturor formelor de violențî împotriva femeilor și fetelor în sferele publice și private
 • Eliminarea celor mai grave forme de muncă a copilului, inclusiv sclavia și recrutarea în vederea traficului de ființe umane
 • Oferirea tuturor copiilor de medii de învățare sigure, incluzive și eficiente
 • Asigurarea că toți copiii obțin cunoștințe și abilități pentru promovarea unei culturi de pace și non-violență
 • Reducerea impactului violenței în familii, școli și comunități
 • Reducerea semnificativă a tuturor formelor de violență în mediul școlar

4. Descierea grupului țintă căruia i seadresează proiectul:

Grupul țintă este format din elevii din Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Pitești

 5. Beneficiarii direcți și indirecți:

Beneficiarii direcți sunt elevii din  Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Pitești, precum și cadrele didactice coordonatoare. Beneficiarii indirecți sunt unitatea de învățământ, părinții și comunitatea locală, care vor  avea copii cu o mai mare capacitate de integrare socială, mai protejați față de fenomenul distructiv al abuzului și violențelor de orice fel.

 6. Durata proiectului (minim 6 luni, maxim 12 luni)

Proiectul se derulează în perioada octombrie – aprilie a fiecărui an școlar, de preferat  până în 2030, anul declarat, la nivelmondial, al toleranței zero față de abuzurile și violențele asupra copiilor.

 7. Descrierea activităților la nivelul unității de învățământ:

Realizarea activităților circumscriseproiectului pe care școala și le propune (work-shop-uri, realizarea de afișe,colaje pe teme referitoare la prevenirea abuzurilor, conceperea unor scrisori,eseuri tematice pe care copiii să le trimită autorităților locale,politicienilor, relizarea de desene care să scoată în evidență mesajeleanti-violență ale copiilor, realizarea de proiecte media, filme și clipuri cumesaje anti-violență, întâlniri cu specialiști/medici psihologi, sociologi,polițiști, etc)

Temele activităților care se pot realiza în cadrul proiectului Prevenirea abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor includ, orientativ și nu limitativ, prevenireaabuzurilor de orice tip asupra copiilor, prevenirea abandonului școlar și a absenteismului, problematica copiilor cu părinți plecați în străinătate, problematica sarcinilor nedorite și a mamelor minore, exploatarea copiilor, etc.

Transmiterea către echipa de proiect (pe adresa activism19zile@outlook.com) a rapoartelor de activitate de la nivel de școală.

Data / perioada de desfășurare:

Activitățile la nivel de școală se vorrealiza în perioada 1 – 19 noiembrie 2018.

Locul desfășurării:

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Pitești

 8. Rezultate calitative și cantitative așteptate ca urmare a implmentării proiectului

Principalul rezultat al proiectuluieste crearea unei mișcări preventive a abuzului asupra copilului, stabilirea deorientări și comportamente învățate care creează obstacole în calea fapturilorde acțiuni indezirabile. Este cel mai eficient mod de a proteja copiii de abuzși contribuie în mare măsură la crearea unei culturi a non-violenței.

 9. Modalități de monitorizare și de evaluare ale proiectului

Echipa de proiect la nivel național va comunica cu fiecare unitate școlară înscrisă, pentru a se asigura că au fost înțelese toate caracteristicile proiectului și că vor fi repectate termenele și procedurile. Comunicarea se va realiza telefonic sau prin e-mail. În cadrul acestei campanii nu se propune realizarea unei evaluări bazate pe strategii de tip outpul, out-take sau outcome, ci mai degrabă evidențierea reacțiilor copiilor (atât a celor abuzați, cât și a potențialilor agresori –  în cazul bullying-ului sau a pasivilor față de actele de violență) și formarea, prin cooperare și conlucrare, a unor atitudini pro–active de denunțare a actelor de violență și de susținere a acelor abuzați, oprimați.

 10. Modalități de asigurare a continuității/sustenabilității proiectului

Sustenabilitatea și continuitatea proiectului derivă din însuși interesul arătat constant, pe parcursul celor 4 ediții anterioare, de unitățile școlare participante, de elevi, părinți și cadre didactice.

 11. Activități de promovare / mediatizare și de diseminare pe care intenționăm să le realizați în timpul implementării proiectului

Principalii vectori de promovare / mediatizare a activităților în proiect sunt site-ul Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Pitești și pagina oficială de Facebook a instituției de învățământ.


2018_prevention_kit_en


Raport de activitate pentru Proiectul Naţional Campania „19 Zile de prevenire a abuzurilor şi violenţelor asupra copiilor şi tinerilor”


raport_activitate_proiect_19zile