Concursul Județean de Creație Literară și Plastică „Mihai Eminescu”, ediția XXIConcurs Judeţean de Creaţie Literară și Plastică MIHAI EMINESCU

Domeniul: literar-artistic

Ediția a XXI-a

Aplicantul:  Şcoala  Gimnazială „Mihai Eminescu”

COORDONATE DE CONTACT: str. Tineretului, nr. 4, Piteşti, jud. Argeş, tel./fax: 0248 252 771, email: contact@scoala11.eu

Data desfăşurării:

  • înscrieri: 15 decembrie 2021- 10 ianuarie 2022
  • jurizare: 13  ianuarie 2022
  • premierea :15 ianuarie 2022

INSTITUȚIA COORDONATOARE: ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” PITEȘTI

PARTENERI:

  • I.Ş.J. Argeş;
  • Palatul Copiilor Piteşti;
  • Şcolile participante la concurs.

Echipa de organizare a proiectului este formată din cadre didactice şi părinţi ai Şcolii Gimnaziale „Mihai Eminescu”, dar şi din reprezentanţi ai instituţiilor partenere.

Scopul principal este acela de a stimula potenţialul creativ şi competitiv al elevilor şcolii, ceea ce a contribuit la ridicarea valorii artistice a revistei „ARIPI”, care a obţinut Premiul I patru ani consecutiv – în perioada 1999-2002 – la Concursul Naţional al Revistelor Şcolare, în anul 2003 Premiul Laureat fiind luat de Suplimentul Ştiinţific „ALPHA”, tot de la şcoala noastră, pentru ca în perioada 2003-2008 Premiul Laureat să-i revină aceleiaşi reviste, „ARIPI”, de la Şcoala Nr. 11 „Mihai Eminescu”.

OBIECTIVE:

Valorificând experienţa anterioară cu privire la promovarea spiritului original, creativ şi inovator ca principal criteriu de identitate naţională, ne propunem armonizarea sistemului propriu de valori al şcolii noastre cu cel promovat de către şcolile cu care intrăm în relaţie de parteneriat, sistem ce vizează:

  • respectarea libertăţii de expresie pentru toţi;
  • dezvoltarea imaginaţiei şi a comunicării;
  • acceptarea varietăţii mijloacelor de popularizare a diversităţii culturale;
  • cultivarea toleranţei – obiectiv al educării în spiritul integrării europene.
invitatie-Concurs-Mihai-Eminescu-2022Subiecte – concursul județean „Mihai Eminescu”