ARCADE,,Arcade’’, apărută în anul 2001 ca supliment literar artistic al revistei ,,Aripi’’ , vine ca  o completare a  revistei, un spaţiu creator unde pot publica atât elevi, cât şi profesori si personalităţi literare locale.

Inscriindu-se în  tradiţia literară a publicaţiilor şcolare, suplimentul ramâne loial obiectivului  Şcolii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’, acela de a încuraja talentul scriitoricesc al tinerei generaţii de elevi şi de a oferi  modele în ceea ce priveşte arta condeiului. De aceea sunt păstrate în cadrul suplimentului rubrici reprezentative precum ,,Cronica revistelor’’, ,,Ex libris’’, ,,Ştiaţi că… ’’, etc.

Astfel ,,Arcade’’ ramâne peste timp, alături de ,,Aripi’’, un element arhitectural al cuvântului scris, al cuvântului ,,care zideşte’’ în sufletul cititorului de toate vârstele.


Vă oferim mai jos posibilitatea de a citi revista în format electronic.

Open Book

Arcade 101-102

Open Book

Arcade 99-100

Arcade 97-98

Arcade 97-98

Arcade 95-96

Arcade 95-96

Arcade 93-94

Arcade 93-94

Arcade Jubileu

Arcade JubileuRevista ARIPI