Și noi avem drepturi!

Le datorăm copiilor noştri, cei mai vulnerabili cetăţeni ai societăţii, o viaţă liberă de violenţă şi teamă.

Nelson Mandela

20 noiembrie este ziua în care sărbătorim Ziua Internațională a Drepturilor Copilului și poate fi considerată o zi pentru a ne reimagina un viitor mai bun pentru fiecare copil. Încă din anul 1989, odată cu adoptarea de către ONU a Convenţiei Internaţionale a Drepturilor Copiilor, acestea au fost statuate şi acceptate în întreaga lume.

Educația trebuie să pregătească copilul pentru viață, să-i dezvolte respectul pentru drepturile omului și să-l formeze in spiritul înțelegerii, păcii și toleranței

În săptămâna 14-20 noiembrie 2022, la Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Pitești s-au desfășurat activități de promovare a drepturilor copilului, prevenirea discriminării, a acțiunilor circumscrise fenomenului bullying și ciberbulying precum și de eliminare a violenței în mediul școlar prin intermediul unuia dintre cele mai importante programe ale Organizației SALVAȚI COPIII, Filiala Argeș „Și noi avem drepturi, program ce a fost implementat în majoritatea școlilor și liceelor din Pitești, cu următoarele obiective: Educarea copiilor în vederea conștientizării propriilor drepturi, Diseminarea principiilor Convenției ONU cu privire la drepturile copilului; Creșterea Gradului de respectare a drepturilor copilului; Implicarea copiilor și a tinerilor în activități de educație nonformală, prin derularea de sesiuni interactive de informare privind drepturile copilului.Educația trebuie să pregatească copilul pentru viață, să-i dezvolte respectul pentru drepturile omului și să-l formeze in spiritul înțelegerii, păcii și toleranței, să le dezvolte personalitatea, aptitudinile vocaționale, mentale și fizice, să cultivare respectul pentru drepturile omului, a libertaților fundamentale și a principiilor consacrate în Cartea Națiunilor Unite.

Astfel, în școala noastră, cu sprijinul voluntarilor Salvați Copiii (Ioana Geac și Daria Barbu) și d-na Alexandra Grigorescu (coordonatoarea programului), prin intermediul d-nei psiholog al unității noastre de învățământ d-na Roxana Constantin s-au desfășurat mai multe sesiuni de informare adresate copiilor pentru elevii din clasele a V-a A, a V-a B, a V-a C, a V-a E și a VII-a D,  în vederea conștientizării drepturilor și responsabilităților lor prin metoda peer to peer în acord cu Convenția ONU și stimularea participării lor în programe și acțiuni sociale.

Este necesar ca în pregătirea copilului să se pună accentul pe responsabilitățile vieții într-o societate liberă, într-un spirit de înțelegere, de pace, de toleranță, de egalitate între sexe și prietenie între toate popoarele și grupurile etnice, naționale și religioase și cu persoanele de origine autohtonă.Așadar, toate cele 42 de drepturi ale copilului, așa cum se regăsesc în Convenția privind Drepturile Copilului, sunt strâns legate unele de celelalte și au toate aceeași importanță.

Prof. psiholog Roxana Florentina Constantin