20 martie – Ziua Internațională a Francofoniei

„L´un avec l´autre et l´un pour l´autre
Au delà des frontières et des océans
L´un avec l´autre et l´ pour l´autre
On parle la même langue et on se comprend”

(Natasha St.Pierre :„L´un avec l´autre”)


Activitatea “Je fête la francophonie avec mes amis” a reunit elevii claselor a V-a C, a V-a D, a V-a G şi a VIII-a D sub îndrumarea doamnelor profesoare Chioveanu Ştefania şi Pascu Bianca.

Elevii au muncit cu mult drag, pe parcursul unei săptămâni întregi, activitatea lor finalizându-se cu o gamă largă de materiale. Această manifestare culturală a reprezentat un mod creativ de a sărbători Francofonia.

Elevii au surprins specificul Franţei şi au celebrat limba franceză în prezentări PowerPoint, desene sau colaje.

De asemenea au fost realizate proiecte sub titlul “Au milieu des francophones”, elevii manifestându-şi dragostea şi interesul pentru limba franceză.

Acţiunea a urmărit dezvoltarea la elevi a dorinţei de cunoaştere a culturii şi civilizaţiei franceze, cultivarea dorinţei de a lucra în echipă, dezvoltarea respectului pentru cultura franceză, simţului artistic şi gustului pentru frumos.