A apărut Arcade 97-98/2021 într-un nou format editorialÎn anul 1997, în peisajul publicisticii școlare argeșene își face apariția „Arcade”, supliment al revistei literar-artistice și de cultură „Aripi” a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Pitești. Publicația a derivat din secțiunea cu același nume, existentă de ceva timp în cuprinsul seriei noi a revistei „Aripi”. Pentru că cerințele de jurizare a revistelor școlare la concursuri de specialitate impuneu condiția ca materialele publicate să fie redactate de elevi, sub îndrumarea cadrelor didactice, colectivul redacțional a identificat și pus în practică ideea eliminării secțiunii  din „Aripi” și transformarea ei în supliment al revistei. Practic „Arcade” a continuat să publice creațiile literar-artistice și culturale ale cadrelor didactice, dar și ale unor colaboratori externi locali și naționali, cu renume în domeniu.Începând cu numărul 97-98/2021 al revistei „Aripi”, suplimentul său literar „Arcade” apare într-un nou format editorial modern, menit să pună și mai bine în valoare talentul literar al multor cadre didactice din Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Pitești, al aspiranților la statutul de model literar-artistic și cultural din diverse medii, dar și al unor parteneri consacrați în domeniu. Cu ocazia acestui eveniment am cerut câteva informații legate de istoricul apariției suplimentului „Arcade” și de evoluția sa în timp, d-rei prof. Renata Alexe, martora de neprețuit a acestor etape.            Revista „Aripi” a Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Pitești, apare în serie nouă în 1994, 4 mai. Pe lângă genericele „Ecouri”, „Eterna lumină”, „Caligrafie pe nisip”, „Didactica”, „Vă recomandăm  să citiți”, se află și „Arcade”, capitol în care au fost publicate creațiile redactorilor îndrumători, ale cadrelor didactice din școală sau din alte școli și instituții. În 1997, profesorul Petru Stoicescu, ctitorul revistei, a separat „Arcade” sub denumirea de supliment de creție literar artistică al cadrelor didactice. Ulterior s-a lărgit sfera, au publicat și persoane care nu lucrau în învățământ. Apar creații lirice, epice, studii critice, prezentare de cărți. Și-au lăsat semnătura în „Arcade” scriitori precum Marin Ioniță, Ion Popa Argeșanu, Vavila Popovici (SUA), Lia Filofteia Rusu (Canada), Allora Albulescu-Șerp, Ion Serban Ticaloiu (Germania), Denisa Popescu, Zina Petrescu, Elena Marin, Petru Stoicescu, Sorina Grosu, Ionel Țuță, Renata Alexe, Cătălin Petrescu, Laura Ion.

            „Arcade” a fost apreciată de critica literară, de prof. George Șovu în „Revista de limbă și literatură română pentru elevi”, unde au fost trecute premiile revistei în fiecare an și de profesorul Sorin Ivan în foarte multe numere din „Tribuna Învățământului”, loc în care au fost menționate premiile naționale. Ulterior suplimentul s-a menținut, cu toate că mulți colaboratori au trecut la cele veșnice. Privită separat de „Aripi”, revistă în care s-a pus accentul pe creațiile elevilor, publicația „Arcade” formează ea însăși o revistă de forță prin varietatea și calitatea articolelor, prin evidenta ei originalitate. În ultimii ani, suplimentul literar-artistic a fost îmbogățit prin creații ale unor poeți și scriitori valoroși ai Argeșului, printre care îi amintim pe Virgil Diaconu, Liliana Rus, Nicolae Ionescu, Costin Tănăsescu, Iudita Dodu Ieremia.

Prof. Renata Alexe, Pitești, 31 ianuarie 2021

Așadar, colectivul de redacție al revistei „Aripi” anunţă cu bucurie apariţia suplimentului literar-artistic „Arcade”, într-o ediție de înaltă ținută, în format nou, care să ofere cadrelor didactice un spațiu propice reflecției și exprimării artistice, în măsură să inspire tânăra generație prin textele lor, oferindu-le repere estetice și culturale.