A apărut Aripi, 91-92/2019Ne pregătim de aniversare.
50 de ani de
vibrație sufletească, frământări curajoase.
Ne pregătim să redăm aripi, aripilor noastre.


Cu siguranță, nimic nu poate spune mai mult, despre context, decât testamentul literar al creatorilor aripilor, sintetizat artistic, în editorialul din primul număr al publicației:


Aripi, revista Școlii Generale nr. 11 Pitești, cuprinde gânduri, sentimente și fapte ale elevilor din această unitate (…). Sunt aripi țesute în zilele însorite ale copilăriei (…).
Apariția revistei Aripi este o necesitate a puternicelor vibrații sufletești ale elevilor școlii noastre (…). În paginile ei vor fi inserate frământări curajoase specifice vârstei copilărești, iar tinerele talente își pot desăvârși cu succes ucenicia lor (…).
Revista Aripi va urmări pe lângă promovarea tinerelor talente, să inițieze metode ce pot fi folosite în procesul învățării, să prezinte o imagine clară a realizărilor din școală, să înfățișeze unele activități ale elevilor în cercuri și să angajeze părinții într-o colaborare mai strânsă cu școala (…).
Sunteți copii fericiți, al căror râs este râsul frumos al voioșiei și al și al primăverii (…). Zâmbetul vostru este zâmbetul curatei dimineți, al dragostei și încrederii în munca creatoare a oamenilor (…). În fața voastră aveți un câmp larg de exploatare. Activitățile voastre caracteristice prin joc, învățătură, muncă, delectare estetică, creație tehnică, artistică, trebuie să ducă la dezvoltarea personalității voastre (…), la dezvoltarea spiritului de inițiativă și răspundere, cât și la cultivarea trăsăturilor de muncă în colectiv, în vederea rezolvării independente a problemelor majore, ce vi se ivesc în viață.
Este necesar să munciți din convingere, să cercetați necunoscutul, și să dezlegați tainele lui pentru binele societății. Pe aripile fragile ale copilăriei, și mai apoi pe aripile de oțel ale vulturilor, voi, elevii de astăzi veți zbura entuziaști, încrezători și plini de viață spre frumoase și înalte idealuri.
Urez revistei Aripi si colaboratorilor ei succes deplin în această muncă.

Marin C. PĂUNESCU, profesor emerit, primul director al școlii,
Editorial în Nr 1/1969, al revistei Aripi a Școlii Generale nr. 11 Pitești