Activitate interdisciplinară de omagiere a satului românesc, cu ocazia zilei de 1 Decembrie


Anul 2019 a fost proclamat ca Anul omagial al satului românesc, cu scopul de a sublinia că  satul este spațiul în care s-au format şi s-au păstrat, de-a lungul timpului, multe dintre valorile autentice spirituale, culturale şi identitare ale poporului român.

          Satul e țara. Satul e tezaurul de adevăr și de poezie în care se păstrează neprefăcut și viu, sufletul nostru etnic. Acolo e tradiția și folclorul care lămurește firea, forța și geniul unui neam. Acolo sunt însușirile specifice ale poporului, focul și credința lui. Sufletul nostru se lămurește prin sat. afirma în 1928 Gh. D. Mugur într-un eseu din volumul „Florile”.          În prezența domnului director Marian Haiducu, a doamnei coordonator de programe educative Nadia Pantazică, a membrilor catedrelor de română, de religie, de informatică și a d-nei bibliotecare Lilieana Dumitru, elevii școlii, coordonați de cadrele didactice, au prezentat materiale power point și creații literare cu teme care reflectă profunda legătură între ființa poporului nostru și sat, matrice spirituală a poporului român, aceasta fiind  reflectată în literatură populară și cultă. De altfel, literatura reflectă una dintre coordonatele spirituale fundamentale ale românilor, ortodoxismul, care identifică poporul nostru ca mentalitate și atitudine exitențială.