Campanie de educare, informare și prevenție a consumului de tutun, droguri și alcool în școală și în afara ei

Fenomenul consumului de tutun, alcool şi droguri reprezintă o problemă majoră de mare actualitate în rândul tinerilor, o problemă de sănătate publică, un fenomen care a luat amploare în societatea actuală românească. 

Astfel, s-au desfășurat în perioada 27- 6 decembrie 2019, în sălile de clasă şi în Amfiteatrul „Mihai Eminescu”, activităţi educativ-informativ-preventive în cadrul Campaniei Antidrog cu tematica Drogul, o iluzie scump plătită! iniţiate şi organizate dedomnul director, prof. dr. Marian Haiducu, doamna director adjunct, prof. Iris Tănăsescu şi doamna prof. Magdalena Matei-Săndoiu, în colaborare cu doamna prof. psiholog Roxana Constantin, cu profesorii diriginţi şi cu Asociaţia Română Antidrog, Filiala Piteşti-Argeş.

Implicarea activ-participativă a elevilor, a profesorilor şi a invitaţilor au vizat obiectivle:

EDUCAREA ELEVILOR ÎN VEDEREA CONȘTIENTIZĂRII FACTORILOR DE RISC ASOCIAŢI CU DEPENDENŢA:

 • Factori psihologici (stres, impulsivitate, căutarea de senzaţii tari, depresie, tulburări de personalitate etc)
 • Influenţe ale mediului (lipsa ataşamentului părinte-copil, expunerea la abuzuri fizice sau emoționale, anturaj);
 • Consumului de alcool, de ţigări sau alte droguri la o vârstă fragedă;
 • Comportamentul agresiv sau comportamentul inadecvat timid;
 • Lipsa supravegherii de către părinţi etc.

DISEMINAREA FACTORILOR DE PROTECŢIE ÎMPOTRIVA CONSUMULUI DE DROGURI PRECUM:

 • Autocontrol;
 •  Monitorizarea de către părinţi a activităţilor copilului;
 • Comunicare deschisă părinte-copil/ implicarea părinților în viața copiilor;
 • Performanța școlară;
 • Legătura permanentă a familiei cu instituțiile şcoalare şi organizaţiile religioase;
 • Politici de prevenţie şi combatere a consumului de tutun, alcool şi droguri.

ŞCOALA, CA FACTOR PROTECTIV ÎMPOTRIVA CONSUMULUI DE DROGURI, joacă un rol esențial în dezvoltarea psihosocială, de protecție şi prevenţie a consumului de tutun, alcool şi droguri prin crearea unor rețele bazate pe cooperarea şi comunicarea părinților, elevilor şi a profesorilor cu instituţiile abilitate.

          Activităţile educativ-preventive au cuprins materialelor didactice informative (videoclip-uri, broşuri etc), urmate de dezbateri interactive cu elevii. Invitaţii, doamna director Liliana Bran şi domnul preşedinte Dorin Popa, reprezentanţii Asociaţiei Române Antidrog, Filiala Piteşti-Argeş au răspuns prompt la toate întrebările adresate de elevi, au dezbătut studii de caz sau situaţii diverse, astfel încât să înţeleagă toţi participanţii riscurile la care se pot expune prin consum.

La finalul activităţilor, doamna profesor Magdalena Matei-Săndoiu a încheiat sugestiv cu mesajele:

 “RĂSPÂNDEŞTE LUMINA, IAR ÎNTUNERICUL SE VA RISIPI DE LA SINE” – Erasmus din Rotterdam –

„ALEGE VIAŢA, FĂRĂ ILUZII SCUMP PLĂTITE!”