ARCADE -Titlul de Laureat la Concursul Național al Revistelor Școlare, 2022După mulți ani de muncă, de eforturi creatoare ale foștilor și actualilor elevi și profesori, de așezări și reașezări în ierarhia publicisticii de nivel școlar, redacția revistei „Arcade” a avut o surpriză deosebită.

Cu întârziere de aproximativ un an,  Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Pitești a intrat în posesia diplomei prin care Ministerul Educației îi acordă revistei „Arcade”, TITLUL DE LAUREAT AL CONCURSULUI NAȚIONAL DE REVISTE ȘCOLARE, ediția 2022.

În 1997,  profesorul Petru Stoicescu a creat „Arcade, supliment de creaţie artistică al revistei „Aripi”, în care au publicat, de-a lungul timpului, cadre didactice din școală, din alte școli, poeţi din localitate, din țară și din afara țării, foști elevi ai școlii și diverși oameni de cultură.

„Arcade” este dinamic, schimbându-și rubricile în funcție de subiectele și de schimbările apărute în spațiul cultural-artistic. Această structură flexibilă îl face să se adapteze și, iată, in timp, devine independent. Textele prezente în revistă sunt susținute de viniete și de desene realizate de actuali și foști elevi școlii.

Este pentru prima dată când revista „Arcade” depășește statutul de supliment al revistei „Aripi”, fiind apreciat la nivel superior în publicistica școlară.

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Pitești este singura instituție de învățământ preuniversitar din județul Argeș care are trei publicații școlare, revistele: „Aripi”, „Arcade”, „Alpha”, toate premiate de-a lungul timpului atât la nivel național, cât și internațional.

Felicitări redacției „Arcade” pentru acest rezultat obținut la cea mai înaltă competiție națională de specialitate! Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Pitești creează arcade între generații!