Cercul pedagogic al profesorilor din învățământul primar, 07.11.2019


,,Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari şi nimic nu ne permite să ştim cum va fi lumea lor. Atunci să-i învăţăm să se adapteze”. (Maria Montessori – Descoperirea copilului)


Sub acest generic, în data de 07.11 2019, Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” a fost gazda Cercului Pedagogic Nr. 3, al profesorilor din învăţământul primar, prima întâlnire planifi- cată pentru acest an școlar. Tema abordată în cadrul cercului pedagogic a fost ,,Educaţia nonformală – punte între cunoştinţele predate şi punerea lor în practică”, subiect de mare actualitate la nivel internaţional.

La dezbatere au participat profesori de la şcolile ,,Mihai Eminescu”, ,,I.L.Caragiale”, ,,Ion Minulescu” şi ,,Tudor Muşatescu” din Piteşti.
Activitatea noastră a dat ocazia întâlnirii cu doamna Florentina Marin-trainer de design floral de la florăria Floralis, în cadrul atelierului de creaţie ,,Aranjamente florale de toamnă”, prilej de mare bucurie pentrut noi toţi, iubitori de frumos. Îndrumaţi de specialist, inspiraţi de multitudinea, varietatea şi frumuseţea florilor, am realizat combinaţii cromatice şi estetice deosebite, într-un ambient autumnal cald şi primitor. Fiecare echipă a dat dovadă de creativitate, produsele finale fiind deosebit de inspirate şi demne de a fi expuse publicului larg.
Întâlnirea a prilejuit un schimb util de idei în cadrul mesei rotunde organizate în urma susţinerii unei serii de referate interesante pe tema educaţiei nonformale. Într-o atmosferă plăcută şi destinsă, s-au discutat multe aspecte reale întâlnite în munca la clasă, însoţite de soluţii practice, verificate cu succes.

Cu mare plăcere am urmărit cu toţii diseminarea proiectului cu titlul ”TICC – Profesorul-Creator de Conţinut interactiv” – un proiect Erasmus +, coordonat de Polonia şi implementat de ISJ Argeş, coordonatorul din România al proiectului fiind doamna profesor Florina Biculescu.
Seria de activităţi s-a încheiat cu o sesiune de discuţii productive şi eficiente în schimbul de experiență la nivelul membrilor cercului nostru, noul şi vechiul, inovaţia şi tradiţia, spontaneitatea şi formalul găsindu-şi punctele comune şi ducând la propuneri interesante ale participanţilor pentru tematica cercurilor viitoare.