Concursul județean tematic “LET’S REMEMBER TOGETHER!”

În data de 24.10.2018, orele 13.00-14.30, în sala amfiteatru „Mihai Eminesu” s-a derulat a II-a ediţie a concursului tematic “LET’S REMEMBER TOGETHER!”, ce a vizat comemorarea victimelor Holocaustului nazist în general şi comemorarea victimelor Holocaustului românesc în special.         

Proiectul judeţean şi concursul au avut drept argument ideea că societatea de mâine se doreşte formată din cetăţeni activi, creativi, ingenioşi, empatici, cu  atitudine pozitivă faţă de semenii lor, faţă de trecutul istoric şi faţă de valorile istorice naţionale şi cele universale. Noi, cadrele didactice, dorim să formăm tineri curajoşi, care să manifeste dorinţă deschimbare, de implicare, capabili să promoveze o mentalitate sănătoasă deapreciere şi de respect faţă de umanitate.

În anul 2000 guvernul Suediei aorganizat o Conferinţă la Stockholm în urma căreia s-a organizat Biroul privindcooperarea şi cercetarea internaţională pentru educaţia, comemorarea şicercetarea Holocaustului.

În octombrie 2002, la iniţiativa autorităţilor franceze, miniştrii educaţiei din statele Europei  s-au reunit la Strasbourg şi au aprobat, în unanimitate, o declaraţie în care se prevedea introducerea în toate şcolile din Europa a unei zile comemorative a Holocaustului şi de prevenire a crimelor îndreptate împotriva umanităţii. S-a hotărât ca fiecare stat european să adopte o zi comemorativa în funcţie de specificul istoriei naţionale. Majoritatea statelor europene au decis o zi comemorativă după cum urmează:

 • Marea Britanie, Germania,Cehia şi Franţa -23 ianuarie;
 • Ungaria -16 aprilie;
 • Lituania -23 septembrie;
 • Austria -5 mai;
 • Bulgaria -10 mai;
 • România – 9 octombrie, zi în care s-a început deportarea evreilor şi rromilor români  în Transnistria.

Obiectivul general al concursului a vizat stimularea activităţilor de cercetare-informare, a acţiunilor creative, privind istoricul Holocaustului precum şi formarea unor atitudini şi valori empatice, de prevenţie a atitudinilor xenofobe şi antisemite în rândul elevilor.

Scopul proiectului poate fi sintetizat astfel:

 • Reactualizarea şi conştientizarea ororilor provocate de Holocaust;
 • Înţelegerea evenimentelor contemporane trăite de bunicii şi străbunicii noştrii pentru a atenua şi elimina conflictele interetnice;
 • Asigurarea educaţiei generaţiilor tinere în spiritul toleranţei pentru a se evita greşelile trecutului;
 • Cultivarea şi valorificarea potenţialului creativ-artistic şi competitiv al elevilor;
 • Comemorarea victimelor într-un mod autentic;
 • Însuşirea abilităţilor de comunicare, cooperare, empatizare, toleranţă etnică şi religioasă.

Mulţumim elevilor şi profesorilor participanţi, mulţumim conducerii şcolii pentru susţinere şi comisiei de organizare şi evaluare a concursului.

Felicitări elevilor premiaţi!

Detalii suplimentare aici