La mulți ani, Școala ,,Mihai Eminescu” Pitești!

Ca în fiecare an, în jurul datei de 15 ianuarie, la nivelul Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Pitești se desfășoară un complex de manifestări educaționale extrașcolare dedicate sărbătoririi acestui triplu eveniment. Manifestările debutează la sfârșitul lunii decembrie / începutul lunii ianuarie, cu promovarea, organizarea și derularea Concursului Județean de Creație Literară și Plastică ,,Mihai Eminescu”, precum și cu premierea participanților la acest concurs (ajuns în acest an la ediția a XXIII-a). Punctul de maximă emoție este atins de întâlnirea cu invitații, foste și actuale cadre didactice, în cancelaria unității de învățământ, într-un moment de sărbătoare a educației, a culturii și a spiritului eminescian. Le mulțumim pentru cuvintele frumoase adresate din suflet membrilor colectivului profesoral!Evenimentul a fost dublat de un moment festiv de tradiție în Amfiteatrul ,,Mihai Eminescu” al instituției de învățământ, precum si de alte activități. Am putut admira Corala ,,Mihai Eminescu”, coordonată de domnul profesor Nicolae Iancu, interpretând Imnul României, Imnul Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Pitești precum și creații eminesciene de o vibrație aparte. Ansamblul de dansuri populare ,,Tradiții” al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Pitești, coordonat de doamnele profesoare Corina Barbu și Carmen Ionescu, a interpretat o suită de dansuri populare din tradiția și folclorul nostru, mărci ale identității poporului român, sursă de creație eminesciană. Elevul Mihai Marin, din clasa a VI-a D, a încântat publicul cu un colaj de melodii interpretate la saxofon, selectate din repertoriul internațional, precum si din folclorul autentic românesc. Eleva Briana Buga, din clasa a VII-a D, a interpretat, în finalul programului artistic, unul dintre cele mai frumoase cântece ale poporului nostru, dedicat poetului nostru național, ,,Eminescu”, pe muzică și versuri de Doina și Ion Aldea Teodorovici.Un moment mult așteptat a fost premierea elevilor instituției de învățământ la Concursul Județean de Creație Literară și Plastică ,,Mihai Eminescu”, la cele trei secțiuni ale concursului. Ca în fiecare an, și la această ediție au fost acordate cele două premii speciale, „Elena Marin” și „Mihai Eminescu”. Primul premiu a fost acordat celei mai bune creații literare la învățământul primar, de către familia regretatei învățătoare Elena Marin, a Școlii ,,Mihai Eminescu” Pitești. Al doilea premiu a fost oferit de către Asociația Părinților Elevilor Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Pitești (A.P.E.S.M.E.P.) și este acordat celei mai bune creații literare la învățământul gimnazial. Felicitări tuturor premiaților și mulțumiri celor care au sprijinit acest moment!
Instituția de învățământ a regândit, a relocat și  a reorganizat la un înalt nivel artistic expoziția tuturor lucrărilor plastice premiate în concurs. Cu acest prilej de sărbătoare, expoziția a fost inaugurată și prezentată oaspeților și invitaților, o adevărată simfonie de culori eminesciană!Conducerea Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Pitești mulțumește tuturor celor s-au implicat în organizarea acestor manifestări, dedicate Zilei Școlii, zilei de naștere a poetului Mihai Eminescu și Zilei Culturii Naționale. Mulțumiri sunt adresate Cofetăriei Ribana, solistului vocal Marius Bălan al Teatrului ,,Alexandru Davila” Pitești, doamnei Andreea Preda, membru al A.P.E.S.M.E.P, și în mod special doamnei președinte a A.P.E.S.M.E.P, Andreea Ionescu.