Proiectul internațional „Discover” în Școala Gimnazială Mihai Eminescu Pitești


Sesiunea de iarnă, 2018-2019Educația de calitate este un deziderat al şcolii noastre, iar continuarea Proiectului „Discover” în anul şcolar 2018-2019 reprezintă o reală oportunitate pentru elevii noştri de la ciclul gimnazial de a-şi lărgi orizontul propriei dezvoltări, precum şi de a-şi perfecţiona abilităţile de comunicare în limba engleză şi de lucru în echipă.

Aflați pe drumul construirii caracterului şi al alegerii carierei, elevii claselor de gimnaziu vor învăţa lucruri noi, dar vor şi sedimenta cunoştinţe anterioare experimentând, lucrând împreună, luând decizii proprii, învăţând despre tradiţiile şi obiceiurile altor popoare, exprimându-şi sentimentele şi opiniile în limba engleză, alături de colegii lor. Elevii vor fi îndrumați de un colectiv de 4 voluntari multinaţionali ce vor fi prezenţi în şcoala noastră în perioada 28 ianuarie 2019 – 1 martie 2019.

În cadrul acordului de parteneriat încheiat între Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Pitești și AIESEC Pitești, voluntarii vor desfășura câte două ore săptămânal la fiecare clasă, în perioada precizată, în programul şcolar al elevilor. Tematica abordată cuprinde printre altele: comunicarea verbală şi non-verbală, exprimarea emoţiilor, empatia, încrederea în sine, leadership, managementul conflictelor, cultură și civilizație internațională.

Proiectul își propune să ofere elevilor o perspectivă practică, la scara vârstei lor, asupra dezvoltării profesionale și emoționale necesare unor cetățeni ai viitorului.

Coordonator proiect, prof. Corina DUMITRESCUAlte detalii despre proiect aici