Scenariul galben hibrid la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Pitești

La data de 07.09.2020, Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu Pitești, întrunit în ședință comună cu reprezentanții Asociației Părinților Elevilor Școlii Mihai Eminescu Pitești (APESMEP), în concordanță cu cadru legislativ în vigoare privitor la condițiile de începere a noului an școlar 2020/2021, precum și cu ghidurile publicate de Ministerul Educației și Cercetării a hotărât implementarea:

1. sistemului propriu de tip TELEȘCOALĂ, compatibil cu scenariul galben hibrid indicat de autoritățile locale și centrale în actualul context epidemiologic, la toate formațiunile de studiu

2. platformei educaționale Kinderpedia, în cazul trecerii la scenariului roșu

Cu sprijinul APESMEP și al grupului de firme VTUN,  unitatea de învățământ implementează aplicația tele.scoala11.ro prin intermediul căreia jumătate dintre elevii unei grupe/formațiuni de studiu, stabiliți după criteriul alfabetic, vor urmări de acasă, în direct, procesul didactic și educațional din sala de clasă, predat în cursul unei săptămâni de cadrul didactic/cadrele didactice, celeilalte jumătăți de grup educațional. Sistemul funcționează ca o platformă educațională proprie, ce permite accesul securizat și parolat al fiecărui elev la lecția susținută de fiecare cadru didactic, conform orarului, în sala de clasă.

În acest context, la primirea credențialelor, părinții își vor exprima acordul privind utilizarea, prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal ale minorului, exclusiv pentru următoarele scopuri:

  • Accesarea lecțiilor și a activităților desfășurate în cadrul derulării școlii on line
  • Transmiterea/primirea de mesaje sau orice alte informații necesare, privind activitățile școlare, atât pe platforma online, cât și pe adresa de mail, telefon, ori de câte ori se apreciază necesară comunicarea acestora pentru activitatea școlară
  • Accesarea cursurilor predate în condiții de securitate

În acest sens, sunt vizate următoarele date cu caracter personal:

  • Imaginea minorului  (foto sau video), justificată de difuzarea orelor prin sistemul video propriu sau încorporat în platforme educaționale.
  • Informații medicale, justificate de motive temeinice, respectiv solicitarea cabinetului medical ce prelucrează date pentru programele de prevenție și sănătate, în contextul actual generat de existența pandemiei de coronavirus SARS-COV-2.  
  • Adrese de email, numere de telefon sau orice date personale, strict necesare desfășurării procesului de învățământ on-line.

Principalele proceduri operaționale ale instituției de învățământ, în acest context, sunt:

PO-DESFASURAREA-CURSURILOR-09.04-1-1

PO-privind-pregatirea-scolii-09.07

PO-triajul-elevilor-09.05

PO-izolarea-elevilor-09.06

Concluzii:

1. Scenariul propus și avizat de ISJ Arges este scenariul galben hibrid. Clasa va fi împărțită alfabetic în jumătăți de efective. Elevii vor veni pe rând la școală, câte o săptămână. Cei rămași acasă vor participa la ore în sistem teleșcoală, fiecărui elev fiindu-i atribuit un user și o parolă, astfel încât să poată urmări live lecția din sala de clasă.

2.  Scenariul verde nu poate fi implementat, deoarece la un număr de aproximativ 1500 de elevi (în două schimburi) nu se poate asigura distanțarea de 1 m și nu există panouri de plexiglas. La acest număr adăugăm și aproximativ 100 de membri ai corpului profesoral, didactic auxiliar și personal administrativ.

3. Este necesară implicarea părinților în respectarea de către copii a regulilor, masca fiind obligatorie și pusă la dispoziție de părinte. Circulația liberă va fi limitată în spațiul școlii (interior, curte, terenuri de sport). Se impune limitarea contactului fizic dintre elevi.

4. Orele durează 50 de min, cu 10 min pauză unitară și alte 10 min pauză defalcată în interiorul celor 50, conform procedurii mai sus atașate. Cadrele didactice vor gestiona comportamentul elevilor pe durata pauzelor.

5. Intre 12.00 si 13.30 se efectuează zilnic curățenia și dezinfectarea tuturor spațiilor școlii.

6. Există 4 circuite de acces în instituție. T1, T2 din strada Tineretului și  C1 și C2 pe strada Constructorilor. Principiul de bază al organizării coridoarelor de acces și al orelor de intrare, este descris după cum urmează:

Clasele de la parter : Intrarea T2 (str. Tineretului)

Clasele de la etajul I: Intrarea C1 (str. Constructorilor)

Clasele de la etajul II: Intrarea C2 (str. Constructorilor)

7. Școala asigură dezinfectant la intrări, pe holuri, în săli de clasă și în toalete precum și dispensere pentru săpun lichid și pentru hârtie de mâini, în grupurile sanitare.

8. La nivelul școlii exista 2 cadre medicale, în schimburi,  responsabile cu triajul și 1 laborant responsabil, prin decizie, privind comunicarea instituțională și cu părinții pe problematica legată de Covid-19

9. Nu se face testarea cu termometru la intrarea în instituție, aceasta sarcină revenind părinților, conform procedurilor.

10. Elevii au voie sa iasă în pauze de 10 min prevăzute în interiorul orelor, la grupurile sanitare.  Vor fi supravegheați discret de personalul școlii.

11. Dacă există un copil cu febră, va fi anunțat părintele, conform procedurii.  În situația nefericită a unor cazuri grave va fi apelat numărul de urgență 112, conform procedurilor.

12. În situația confirmării unor cazuri de persoane infectate, se aplică procedurile în vigoare.

13. În situația în care există cazuri de boală și vulnerabilități se poate face cerere pentru cursuri exclusiv on-line. În acest sens se depune o declarație pe proprie răspundere la secretariat, însoțită de un document medical justificativ.

14. Orele se vor desfășura conform orarului postat pe site-ul instituției, începând cu 8.00 (ciclul primar), respectiv 14,00 (ciclul gimnazial).

15. Elevii vor veni cu pachete individuale de hrană. Chioșcul din incinta instituției este închis, iar elevii nu pot ieși afară să își cumpere mâncare.

16. La  revenirea după episoade febrile, elevilor le trebuie aviz de la medicul de familie. În cazul unui profesor infectat, se izolează și elevii și profesorul.

17. Nu există festivitate de deschidere în prima zi de scoală. Pentru toate clasele, prima subgrupă va fi prezentă luni, 14.09.2020,  iar a doua subgrupă marți 15.09.2020, la fix o oră după programul stabilit în procedură pentru ciclul primar și la ora din procedură pentru ciclul gimnazial; programul din primele două zile va consta în două ore cu învățătorul/dirigintele, de acomodare, educație sanitară și dirigenție.  Începând cu miercuri, 16.09.2020, prima subgrupă a formațiunilor de studiu continuă învățarea în spațiul școlii, conform orarului.

18. Educația fizică se recomandă a se desfășura în aer liber, atât cât permite vremea și fără mască, cu îndeplinirea condiției de distanțare fizică, conform procedurii. Se vor efectua exerciții cu efort moderat. Cadrul didactic de specialitate va prelua elevii din sala de clasă.

19. Cele două subgrupe ale formațiunilor de studiu se stabilesc în ordine alfabetică și vor fi comunicate de învățător sau diriginte.

20. Părintii trebuie sa asigure elevilor măști, instituția neavând alocate fonduri în acest sens, cel putin până în acest moment.

21. Programul de lucru cu publicul al compartimentului secretariat este 13,00-19,00, de luni până vineri. În contextul actual, încurajăm comunicarea on-line.

22.  Teleșcoala presupune protecția datelor cu caracter personal, drepturi de autor și la imagine.  În acest sens trebuie semnate acorduri de preluare a datelor personale (inclusiv imagini cu participanții la orele transmise live).