Cariera mea între dorință și realitate

„Alege un job pe care îl iubeşti si nu va trebui să munceşti nici măcar o zi din viaţa ta.”

Confucius


În săptămâna 8-12 martie 2021 Cabinetul de Consiliere și Asistență Psihopedagogică al Şcoala  Gimnazială „Mihai Eminescu” Piteşti a desfăşurat activităţi specifice de orientare şcolară şi profesională pentru elevii claselor a VIII-a, conform Planului de activităţi pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor din clasele terminale (anul şcolar 2020-2021) nr. 17/11.02.2021, activităţi ce sunt dedicate Zilei Naţionale a Meseriilor – 11 martie 2021.

Activităţile denumite generic„Cariera mea între dorinţă şi realitate”, realizate sub formă de debatere, au fost coordonate de profesorul consilier şcolar, d-na Constantin Roxana Florentina, în strânsă colaborare cu diriginţii claselor a VIII-a (prof. Isăroiu Aurelia, prof. Sandu Simona, prof. Hagimă Gabriela și Pascu Bianca).

Activitățile au avut drept obiective dobândirea abilităţilor de explorare şi planificare a carierei pentru viitorii absolvenţi de gimnaziu prin analiza unei posibile traiectorii pentru atingerea unui ţel în carieră, să identifice factorii implicaţi în luarea deciziilor legate de carieră şi planificarea vieţii și  să aplice deprinderea de luare a deciziilor pe termen scurt, lung şi de viitor.

Viitorii absolvenți de gimnaziu au făcut cunoștință cu platforma ,,Alege-ți drumul!” prin accesarea link-ului https://www.alegetidrumul.ro/ unde au descoperit informații utile despre învățământul profesional/dual și beneficiile acestei forme de pregătire, precum și despre unitățile școlare aferente. Elevii au primit o fişă de lucru individualăce vizează ţelul privind viitoarea carieră, precum şi un chestionar privind interesele lor vocaţionale (chestionar adaptat după Chestionarul de interese vocaţionale Holland). Elevii, îndrumaţi de cadrele didactice prezente la activitate, au dezbătut modul cum pot fi depăşite greutăţile ce pot să apară în atingerea propriilor ţeluri.

De asemenea, d-na prof. psiholog a prezentat elevilor rezultatele studiului realizat în perioada noiembrie 2020 – februarie 2021, în urma aplicării Chestionarului privind opţiunile şcolare ale elevilor din clasa a VIII-a (https://forms.gle/Z8EmbTst9Q55QXii9) şi s-a realizat o expoziţie cu afişele create de cei mai talentaţi dintre ei, afişe ce au avut ca tema comună promovarea carierei pe care îşi doreşte să o urmeze în viitor.Concluzia desprinsă în urma activităţii cu sprijinul cadrelor didactice prezente, a fost identificarea clară a persoanelor care îi poate sprijini, pe viitorii absolvenţi, în atingerea ţelului şi ce calităţi se impun pentru atingerea unui ţel și ne arată faptul că orientarea şcolară aflată în strânsă legătură cu cea profesională poate oferi cu succes cunoștințe, modalități și tehnici pentru ca un elev şă îşi mobilizeze tot potențialul pe baza creșterii personale și profesionale cu care se confruntă în dezvoltarea sa, conflicte și situații care emană din experiențele lor atunci când vin acumulate cu profesia.

Elevii participanți  s-au implicat în mod activ pe tot parcursul desfăşurării activităţilor din cadrul acestui proiect iar atmosfera  din sălile de clasă a fost destinsă şi relaxată.

Prof. psiholog: Constantin Roxana Florentina