Rezultatele chestionarului privind opțiunile școlare ale elevilor de clasa a VIII-a (anul școlar 2020-2021)

Studiul privind opțiunile școlare ale elevilor din clasa a VIII-a din Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Pitești s-a desfăşurat în perioada noiembrie 2020 –  februarie 2021 pe un eşantion de 105 elevi .

Cu sprijinul necondiționat al profesorilor diriginți ai claselor a VIII-a chestionarul a fost distribuit elevilor, acesta fiind în format electronic, sub forma unui formular Google https://forms.gle/Z8EmbTst9Q55QXii9, iar motivul pentru care s-a ales această formă de aplicare a chestionarului a fost contextul pandemic actual și faptul că în această perioadă toți elevii au urmat cursurile online.  Fiind un studiu exploratoriu metoda potrivită de analiză a datelor a fost  analiza descriptivă ce are ca scop descrierea unui set de date, obținând astfel parametrii care disting caracteristicile sale. Raportul dintre sexe este favorabil băieților în  proporție de 55,2%, (N=58) iar cele 47 de fete care au răspuns la chestionar au un procent de 44,8%.

Prima întrebare a studiului nostru a vizat intenția elevilor din clasa a VIII-a după terminarea gimnaziului. Într-o proporți covârșitoare (98,1%) ei își doresc să urmeze un liceu, restul dorindu-și să se califice într-o meserie direct la locul de muncă.

44 de elevi consideră că șansele lor de a fi admiși la școala pe care doresc să o urmeze sunt mari 41,9%, 36 elevi (34,3) spun că șansele sunt medii iar 24 (22,9%) consideră că șansele sunt foarte mari.

De asemenea, o situație asemănătoare este cea referitoare la la măsura reușitei de admitere la liceul ales. Astfel, majoritatea considera că succesul admiterii la liceul dorit este mare și foarte mare (79%).

Specializările preferate de elevii școlii noastre sunt cele ale liceelor cu filieră teoretică -89%,  mai exact profil real (matematică-informatică, matematică-informatică bilingv și știintele naturii) cu un total de 64,8% , profilul uman are un procent de 24,2%, liceele tehnologice au ca opțiuni 6,7% din rândul elevilor respondenți iar cel vocațional ce 4,3 %.

După cum se poate observa din graficul de mai jos aptitudinile personale (50,5%), profilul ales este necesar pentru a practica profesia pe care ei își doresc să o urmeze (31,4%)și rezultatele obținute în gimnaziu (24,8%) sunt în topul celor care au influențat alegerile făcute.

Pentru aceasta s-au consultat, în mare parte cu familia și prietenii (91,4%), diferența o reprezintă profesorii de la clasă, consilierul școlar și profesorul diriginte (8,6%).

În ceea ce privește informarea despre unitățile școlare pe care le pot urma după absolvirea clasei a VIII-a – filieră, profil, specializare, adresă, prestigiu și despre oportunitățile pentru diferite meserii – meserii solicitate, meserii saturate, meserii mai puțin sau deloc solicitate, viitorii absolvenți ai claselor a VIII-a consideră că sunt bine informați.

Domeniul de activitate preferat de elevi este cel al justiției – 42,9%, urmat de medicină – 25,7% și cel al informaticii și noilor tehnologii – 24,8%.

În opinia viitorilor absolvenți, aspectele importante pentru reușita în carieră sunt buna pregătire practică și teoretică și încrederea în sine.

În ceea ce privesc principalii factori care îi determină să obțină rezultate bune la învățătură sunt motivația pentru învățare în proporție de 65,7%, dorința de a-i mulțumi pe părinți 27,6% și atractivitatea disciplinelor de studiu 25,7%.

Elevii care au succes la diferite discipline şcolare (de exemplu, prin obţinerea unor premii la olimpiade sau concursuri şcolare etc.) își pot selecteză cu uşurinţă domeniul pe care pe care îşi va clădi cariera iar pentru elevii cu rezultate mai slabe (performanţe şcolare mai scăzute), este necesară orientarea şcolară iar prin consiliere se identifică capacitatea de a reuși profesional pornind de la bază. Absolvirea cu succes a unei şcoli de marcă rămâne în mare măsură marcată de  concepția de succes școlar.

Având în vedere opțiunile școlare exprimate de aceștia  precum și rezultatele la învățătură de până acum, traseul educațional la care se gândesc să îl parcurgă este unul firesc adică terminarea studiilor liceale și urmarea cursurilor universitare, considerând că aceasta este calea corectă pentru a putea obține o carieră de succes.

În concluzie, profilul elevului viitor absolvent al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Pitești este de gen masculin ce are rezultate foarte bune la învățătură, cu un nivel al motivației de învățare crescut care dorește să parcurgă cursurile unui liceu teoretic, profil real (matematică-informatică de preferat bilingv), considerând că are șanse foarte mari să intre la liceul dorit, după ce s-a consultat cu familia, se bazează pe aptitudinile personale deoarece are încredere în sine și se gândește la o carieră în domeniul justiției, medicinei și al informaticii sau al noilor tehnologii. Se consideră că între importanța realizării academice și succesul şcolar există o corelație puternică. Un elev care, pe parcursul său educațional, are rezultate şcolare foarte bune, el va absolvi cu succes  iar oportunitățile de a alege o formare care să corespundă nevoilor sale incud şi oportunitățile de reușită.

Prof. psiholog Constantin Roxana Florentina