Programul național „Școală după școală”

Potrivit Ordinului nr. 3.300 din 19 februarie 2021 al Minsterului Educației și Cercetării, începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021, se organizează şi asigură desfăşurarea Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv.

Scopul principal al programului este organizarea, în şcolile cu clase de învăţământ primar şi gimnazial, de activităţi remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competenţelor specifice, sporirea şanselor de succes şcolar şi de acces la niveluri superioare de educaţie şi diminuarea riscului de părăsire timpurie a şcolii.

Cine poate participa?

Sunt eligibili pentru a participa la Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală“, elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii şi/sau în risc ori în situaţie de eşec şcolar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului şi elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilităţi şi elevi din comunităţile dezavantajate economice.  

Elevii trebuie să îndeplinescă cel puţin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:  

  • elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;
  • elevul se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 sau are situaţia şcolară neîncheiată la cel puţin o disciplină;
  • elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele şcolare obţinute în semestrul anterior sau la evaluarea iniţială de la începutul semestrului în derulare.

Puteți descărca mai jos ordinul Ministerului Educației și Cercetării precum și cererea de înscriere în program