Concursul județean „Povești matematice”

Concurs judeţean POVEȘTI MATEMATICE
Clasele a III-a și a IV-a
ediția  a IV-a, 08 decembrie 2018
(CAEJ nr. 12613 din 15.10.2018, poz. 50)

1.Prezentare:
√Considerăm acest proiect o experienţă în activitatea  şcolară şi extraşcolară. Am gândit proiectul nostru ca o activitate-concurs ce se adresează elevilor cu abilități matematice din clasele a III-a și a IV-a.

2. Condiţii de participare:
√ Cadrele didactice care doresc să-şi înscrie elevii vor organiza activităţi, urmărindu-se anumite aspecte: mediatizarea proiectului în şcoală, evaluarea rezultatelor activităţilor desfăşurate în vederea selectării, selectarea celor mai buni elevi în vederea participării la concurs.
√ Concursul este destinat elevilor cu reale înclinaţii matematice selectaţi în prealabil la nivel de şcoală.

3.Proba de concurs:
√Timpul delucru: 2 ore.
√Subiectele conțin exerciţii şi probleme de matematică cunivel sporit de dificultate, dar care vor respecta programele şcolare învigoare (curriculum extins) pentru clasele aIII-a și a IV-a.                         

4.Înscrierea concurenţilor: 
√ Pot participa la acest concurs elevii claselor  a III-a şi a IV-a din unităţile şcolare din judeţ, maximum doi elevi/cadru didactic,  în limita a 200 de  locuri. 
√ Cadrele didactice coordonatoare sunt rugate să trimită fişa de înscriere centralizată la nivel de şcoală până la data de 5decembrie 2018, numai la adresa de e-mail concurspovestimatematice@gmail.com, cu mențiunea Concurs Povești matematice.
√Nu se percepe taxă de înscriere.

5. Desfăşurarea concursului:
√ Preselecţia se va realiza la nivelul şcolilor partenere.
√ Faza finală a concursului va avea loc la Şcoala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Piteşti,  sâmbătă, 08 decembrie 2018, între orele 9, 00 – 11,00. Prezenţa elevilor în săli se impune a fi la ora 8,30.
√ Evaluarea lucrărilor va fi făcută de către un juriu format din cadre didactice de specialitate.
√ Afişarea rezultatelor: sâmbătă, 08 decembrie2018, după ora 18,00.
√ Nu se admit contestaţii.

6. Premii: Se vor acorda premii avizate de I.S.J.Argeş  pentru fiecare grupă de vârstă după cum urmează: premiul I, premiul al II-lea, premiul al III-lea,  menţiuni (15{f883843423ee5be57265e2f4d1784a53a4a21162fd9ed6ec3ce444ae5e5c92ec} din numărul participanţilor).Detalii despre proiect aici