Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a

Sursa: edu.ro

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfașoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă. Media obținută la EN VIII este un criteriu esențial pentru admiterea în învățământul liceal. Coordonarea la nivel național a proiectării, organizării și desfășurării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de Ministerul Educației prin Centrul Național de Evaluare și Examinare (CNEE).

Elaborarea procedurilor specifice evaluării intră în atribuțiile CNEE, în urma consultării direcțiilor de specialitate din minister.

Coordonarea la nivel județean/al municipiului București a organizării EN VIII, precum și valorificarea rezultatelor acestora sunt asigurate de către inspectoratele școlare județene.

Calendarul EN VIII în anul 2019 este următorul:

3 – 7 iunie Înscrierea elevilor
7 iunie 2019Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a
18 iunie Limba și literatura română – probă scrisă
20 iunie Matematica – probă scrisă
21 iunieLimba și literatura maternă – probă scrisă
25 iunie Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)
25 iunieDepunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)
26-28 iunieSoluționarea contestațiilor
29 iunieAfișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este http://evaluare.edu.ro.

Descarcă modele orientative de subiecte pentru EN VIII


Cadru normativ: 

ordin 4.813/29.08.2018 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale la clasa a VIII-a 2019